Det vanligaste gnället i fikarummen gäller jobbiga hyresgäster som tjatar och inte förstår hur lång tid arbetet tar.
– Det kan vara jobbigare än det fysiska, men jag antar att man inte kan förhandla bort hyresgäster, säger Johan Lindgren.
 

Ett eget rum är viktigare än högre lön för målarna på Sandå i Borås.
– Vi tillhör ju inget låglöneyrke direkt, så för oss är arbetsmiljön viktigast, säger Per Sunnerdahl.

Ett tiotal målare sitter runt frukostbordet på företaget Sandå i Borås. De har uppdrag i hela staden, men om de inte är på byggarbetsplatser – och släpps in i snickarnas byggbodar – så får de åka tillbaka till firman och fika.

– Vi har inga egna utrymmen. Vi blir nerschasade i källaren och får sitta på en målarfärgsburk och äta, för oftast har man inte tid att åka hit, berättar de.

Rätt till byggbod, eller annat utrymme, står högst på önskelistan inför avtalsrörelsen. Annars är avtalsfrågor inget som målarna diskuterar.

– Förr var det mer diskussioner, och ett starkare engagemang, säger Anders Hessleklint.

Inga varsel
Han har jobbat som målare i 30 år, och beskriver jobbet som fritt och stimulerande, men också tungt. Det känns i nacke och axlar att måla tak en hel dag.

Efter frukosten drar målarna i väg till lägenheterna som de renoverar åt Borås kommunala bostadsbolag. Kontraktet med bolaget är en orsak till att Sandå inte märkt av krisen. Inga varsel har lagts och inga anställda blir vinterarbetslösa, vilket är vanligt på andra firmor. 

– Vi har snarare ont om folk och lånar in från andra, säger Per Sunnerdahl, som skär rent tapetskarvar i en trerumslägenhet.

Här ska det bli tapeter, men i nya lägenheter är allt fler väggar målade. Det gör arbetet tyngre. Väggarna måste bredspacklas och slipas för att inte skarvarna på gipsskivorna ska synas. Trenden med fondväggar i avvikande färg tar också mer tid.

– Det skulle det vara bra att få extra tillägg för, säger Per Sunnerdahl, som också är engagerad i fackklubben.

Inget extra

Att LO-förbunden enats om en särskild pott till lågavlönade yrken tycker han är bra, även om målarna inte får något extra. 

– Vi tjänar så bra att vi kan stå tillbaka. Min fru är städerska och jobbar jävligt hårt för låg lön.

Johan Lindgren och Dennis Karlsson har precis börjat måla en tom lägenhet efter att ha skurat och specialbehandlat väggarna. Hyresgästerna som flyttat var storrökare.

– Nikotin går igenom allt. Det är värre än lägenheter som är brandskadade, säger Johan Lindgren.

– Men det är värre när rökarna bor kvar och man vet att det blir likadant igen, säger Dennis Karlsson.

Tjänstebil
De trivs med att jobba på ackord, vilket de oftast gör. Lönen blir högre och de kan själva påverka den, men det finns även nackdelar. De vet aldrig vad de tjänar, och riskerna för arbetsskador ökar.

– Man kan bli sugen på att tjäna lite mer genom att jobba snabbare, men måste tänka på att man ska hålla hela arbetslivet, säger Dennis Karlsson.

En annan viktig fråga för att målarna på Sandå är rätten till tjänstebil. I dag använder de flesta sina egna bilar, som förstörs av färg och smuts. Det vanligaste gnället i fikarummen gäller dock jobbiga hyresgäster som tjatar och inte förstår hur lång tid arbetet tar.

– Det kan vara jobbigare än det fysiska, men jag antar att man inte kan förhandla bort hyresgäster, säger Johan Lindgren.

 

 

FAKTA / Målarna
Yrkesgrupper: Ungefär 90 procent är målare, resten lackerare och service­arbetare
Antal medlemmar: 15.272 vid halvårsskiftet
Könsfördelning:
5 procent kvinnor
95 procent män
Andel under 30 år: 24 procent
Organisationsgrad: 92 %
Ordförande: Lars-Åke Lundin
Förhandlingsansvarig: Mikael Johansson
Antal avtal som ska förhandlas om i vinter: 5
Motparter:
Målaremästarnas riksförening, Sveriges måleriföretagares samorganisation, Fastigo,
Motorbranschens arbetsgivareförbund, Industri- och kemigruppen/Sapa
 

 

FAKTA / Hjärtefrågor
Avtalskraven är ännu inte fastställda, men två viktiga områden är:
Makten över lönebildningen. Att facket får fortsatt starkt inflytande över ackordslönerna.
Arbetsmiljöfrågor. Rätt till omklädningsrum och måltids­utrymmen på arbetsplatserna.

 

 

FAKTA / Sandå
Sandå är Sveriges största målerikoncern och finns på 70 orter.
Sandå i Borås har 42 målare anställda. De arbetar oftast på ackord, men vissa uppdrag ger en fast timlön.
Den fasta timlönen är 146 kronor i timmen, vilket blir 25.550 i månaden.
Den lägsta ackordslönen är 132 kronor i timmen, men snittet ligger på 175 kronor vilket ger 30.625 kronor.