De borgerliga partierna gör ett akutingrepp i sjukförsäkringen för att inte allvarligt sjuka, exempelvis cancerpatienter, ska tvingas ut på arbetsmarknaden.

Ingreppet sker genom ett initiativ i riksdagens socialförsäkringsutskott, en ovanlig väg för snabblagstiftning som vittnar om att det brinner i knutarna.

Normalt stiftas ju lag genom att regeringen lägger fram en proposition som bordläggs i riksdagen för att ge tid för analys och motförslag mot oppositionen, men nu har allianspartierna bråttom.

Under den gångna helgen har de skrivit ihop exempel på undantagsfall där den som har förbrukat 180 dagar med sjukpenning ska kunna få fortsatt ersättning, trots att han eller hon har en viss arbetsförmåga. De regler som infördes 1 juli 2008 innebär ju annars att sjukpenningen ryker efter 180 dagar om den sjuke bedöms kunna klara något arbete på arbetsmarknaden över huvud taget, vare sig ett sådant jobb är tillgängligt eller inte, varpå den sjuke tvingas säga upp sin gamla anställning och skriva in sig som arbetssökande.

Oskäligt
De undantag som nu föreslås innebär att sjukskrivnas arbetsförmåga inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden om det kan anses ”oskäligt.” Mer konkret kan det gälla sjuka som successivt kommer att bli sämre, men också allvarligt sjuka som bara tillfälligt blivit såpass mycket bättre att de har arbetsförmåga. Ett annat exempel är personer med allvarliga tumörsjukdomar som behandlas för att inte få återfall (metastaser).

De borgerliga nämner också följderna av olyckor och en del sjukdomar, till exempel stroke: omfattande brännskador, förlamning, förlust av kroppsdel eller talförmågan. I de här fallen kan rehabiliteringen ta lång tid, och prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden ska därför få skjutas upp efter dag 180.

Slutligen nämns sjukdomar där den drabbade successivt blir sämre, som multipel skleros. För sådana patienter ska förmåga att tillfälligt klara ett annat arbete än det man haft tidigare inte leda till att sjukpenningen dras in.

– Vi hoppas att vi nu har fångat in de fall där prövningen efter 180 dagar lett till orimliga konsekvenser, säger socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (m).

"Otroligt slarvig"

Men allianspartierna håller öppet för att fler fall kan dyka upp där regeringens ”rehabiliteringskedja” får orimliga följder.

Och det tror oppositionen att det kommer att göra.

– Regeringens hantering av sjukförsäkringen är otroligt slarvig, säger Veronica Palm (s), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

– Först struntar regeringen i de remissinstanser som varnar för att allvarligt sjuka ska tvingas ut på arbetsmarknaden. Sedan låter det: ”Hoppla, de sjuka var visst sjuka, och inte fuskare”.

Marginella undantag
De undantag som de borgerliga vill införa vid prövningen efter 180 sjukdagar är marginella, anser de röd-gröna partierna. Ett bevis på det är att de borgerliga själva inte tror att de leder till ökade kostnader för sjukpenning.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet motsätter sig helt ”dogmatiska” tidsgränser i sjukförsäkringen.

– Människor är olika, och därför ska prövningen vara individuell. Man ska få sjukpenning så länge det behövs, säger LiseLotte Olsson (v).

De undantag från prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden som nu införs påverkar inte de 54.000 personer som blir av med sin sjukpenning eller sjukersättning nästa år därför att ersättningstiden tar slut. För den gruppen gör allianspartierna en mindre justering. Fortsatt sjukpenning efter 364 dagar, som hittills bara varit möjlig för den som saknar arbetsförmåga på grund av ”mycket allvarlig sjukdom”, ska i fortsättningen kunna ges även när arbetsförmåga saknas på grund av ”allvarlig sjukdom”.

Beslut nästa vecka

Allianspartiernas förslag till lagändringar, en tre sidor lång text som lades fram på socialförsäkringsutskottets sammantaräde i dag, ska ligga till grund för ett beslut i riksdagen redan nästa vecka. Tre remissinstanser – Försäkringskassan, Diskrimineringsombudsmannen och Socialstyrelsen – har kallats till ett möte klockan åtta på onsdag morgon för att ge sina synpunkter. Det är oklart om de kan komma, och om de anser sig kunna ge synpunkter med så kort varsel.

Den omedelbara orsaken till lagändringen är en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter förra veckan, där läkare beskriver hur svårt sjuka cancerpatienter förlorar sin sjukpenning då de anses kunna klara någon form av arbete. Patienter tvingas säga upp sig från sina gamla jobb och anmäla sig som arbetssökande. I en del fall har patienter avbrutit sin cancerbehandling för att orka gå upp i arbetstid.