Seko överväger att gå till Arbetsdomstolen för att sätta stopp för Euromaints planer att säga upp hela sin underhållspersonal – och sedan erbjuda dem arbete i bemanningsföretag.

– Vi har inte bestämt oss och innan vi gör det vill vi rådgöra med LO-förbundens avtalssekreterare, men kanske det är dags att pröva frågan igen. Abu Garciadomen har många år på nacken nu, säger Janne Rudén, Sekos ordförande.

I slutet på förra veckan meddelade företaget Euromaint Rail att alla 91 anställda vid ombyggnadsverkstaden i Malmö ska sägas upp. Och att alla uppsagda ska erbjudas jobb hos bemanningsföretag.

I ett pressmeddelande skriver företaget att mer än hälften av dem som arbetar med ombyggnad redan i dag är inhyrda, och att företaget genom att ha ännu fler inhyrda ska kunna säkerställa att rätt kompetens finns för kommande projekt.

De anställda är Sekoanslutna och reaktionerna från facket har varit starka. Seko har pekat på att övergången är ett sätt för företaget att frigöra sig från gällande kollektivavtal. De anställda kommer få otrygga anställningar samtidigt som semesterdagar och pensionsförmåner går förlorade.

– Vi har haft bra relationer med Euromaint, men nu har företaget visat sitt fula tryne, säger Sekos ordförande.

Han har också sagt att Euromaint kringgår lagen om anställningsskydd – och att en lösning på detta har högsta prioritet i avtalsrörelsen.

Innan frågan kan hamna i Arbetsdomstolen ska dock centrala förhandlingar om uppsägningarna genomföras.

FAKTA / Abu Garciadomen
2003 vann företaget Abu Garcia ett fall i Arbetsdomstolen. Dåvarande Metall hade stämt företaget för att ha hyrt in personal i stället för att återanställa tidigare uppsagda. AD konstaterade då att företaget hade rätt att hyra in personal tillfälligt vid arbetstoppar.