Enligt Försäkringskassans nya regler ska svårt cancersjuka tvingas söka heltidsjobb efter 180 dagars sjukskrivning. Men en passus i en fyra veckor gammal utredning kan bli regeringens väg ur den allt hårdare kritiken.

De senaste dagarna har medierna uppmärksammat hur Försäkringskassan behandlar svårt sjuka människor. Deltidssjukskrivna cancerpatienter har vittnat om hur Försäkringskassan redan uppmanat dem att säga upp sig och söka ett annat heltidsjobb, inför de regler som ska införas vid årsskiftet.

Detta eftersom den stipulerade tiden på 180 dagar med sjukpenning går ut och därmed ska deras arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden.

Det gör att de inte får ett öre i sjukpenning.

Lovar nya regler
Försäkringskassan har pekat på att reglerna är glasklara och följer politikernas intentioner.

Efter kritiken har dock socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson lovat komma med en snabb regelförändring, den ska presenteras i morgon, tisdag.

Men redan i början av november uppmärksammades problemet i regeringens egen utredning, arbetsförmågeutredningen, av utredaren Anna Hedborg.

Två vägar i förslaget
Enligt henne bör politikerna öppna för två lösningar:

• Antingen kan den sjuka redan antas påbörja sin återgång till arbetet genom att han eller hon jobbar deltid, och bör då få fortsätta med återgången i lagom takt, oavsett om det gått 180 dagar eller inte.

• Eller så kan den sjuka senare antas bli så sjuk att han eller hon inte kan arbeta på andra jobb heller. Han eller hon ska då inte behöva säga upp sig och drivas ut till annat heltidsjobb under den korta tid som återstår.

Möjligen kommer denna passus ur utredningen att presenteras redan den här veckan av Cristina Husmark Pehrsson.

För flertalet sjukskrivna kommer det inte att innebära någon förändring eftersom de allra flesta, enligt Anna Hedborgs utredning, verkligen kan ta andra jobb trots sin sjukdom. Och de ska därmed även i fortsättningen få sin arbetsförmåga bedömd mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

GD trots höftproblem
Anna Hedborg tar sig själv som exempel och säger att hon trots en utsliten höftled skulle kunna jobba som generaldirektör – men kanske inte som snickare.

Högre krav på omskolning och omställning ska riktas mot unga, högutbildade och dem som har en bred arbetslivserfarenhet.

Men svårt cancersjuka bör lämnas ifred enligt utredningens förslag.