Foto: PONTUS LUNDAHL / SCANPIX
   

LYRIKRECENSION. Så här formulerar Göran Greider sitt uppdrag som författare:

Jag beskriver tiden vi lever i och det är
därför jag är här

Det gör han i sin diktsamling Katterna kommer in från mörkret.

Greiders bok börjar och slutar med korta kattdikter, och däremellan kommer katter intassande flera gånger. Som vanligt vill de vara med, stå i centrum för uppmärksamheten.

I den första dikten ser vi någonting hoppfullt, deras ”Vänliga ansikten i mörkret”.

I slutdikten puffar en katt ”på den hand som skriver” – en realistisk detalj.

Men den innebär också att katterna blir en sorts ludna musor, inspiratörer.

Exakta vingslag

Greider har gjort sig känd som en skönlitterär krönikör av vår egen tid.

Han skriver bland annat om samtidshändelser och politik, på vers och prosa.

Ofta har han en vidare utblick, skildrar olika arter, platser, epoker.

Han älskar djur, även vargar.

Hans dikter om naturen, landskap, trädgårdar är de mest rofyllda. Här sammansmälter människa och landskap:

När jag glömmer att jag finns till
får jag ögon och alla slags sinnen också i
björkkronor, rosensnår, sommarblomster

Texter om barndomsminnen har en liknande, stillsam stämning.

Många dikter i boken måste kallas stor lyrik, med vida vingslag som inte utesluter exakt beskrivna detaljer.

Kristendom och socialism
Greiders kristendom går inte helt att skilja från hans socialism. Jesus uppfattas som en av historiens stora revolutionärer, och uppståndelsen tolkas bildligt:

Jag tror att hans gestalt återuppstår ur oss själva,
ur den död och vanmakt vi har inom oss.

Sammanvävningen av religiöst och politiskt blir tydlig också när lärjungarna efter korsfästelsen beskrivs som ”Stirrande på varandra . . . som efter vilket revolutionärt eller/demokratiskt nederlag som helst”.

Underverken beskrivs som ett tillstånd av jämlikhet, ”måltiderna där hierarkierna upphävdes”.

Och här kommer en av katterna in, i huset, livet, boken: ”Han har oktobermorgonen i pälsen”.

 

Här är katten en ljusets budbärare, en ängel.

Porträtt
Greider skriver också dikter som hyllar mänskliga individer. Ett exempel är Hildegard av Bingen, en av medeltidens stora kvinnor.

Hon menar att ”Människan kom sist” i skapelsen och har därför ett speciellt ansvar för den.

En annan dikt tar upp Harold Pinters vredgade Nobelföreläsning:

Han ska dö snart. Han behöver inte ljuga.

I en installationsdikt till Obama skildras ”det andra Amerika”, representerat av en lång rad namn som Walt Whitman, Rachel Carson, Rosa Parks, som vägrade resa sig för en vit man på bussen, Emma Goldman, Joe Hill, Bob Dylan och Martin Luther King.

Prosan borde få en egen bok
De prosastycken som också ingår i boken behandlar i grund och botten samma ämnen.

Dessa texter skulle kanske ha fungerat bättre som en särskild volym.

Greider är övertygad om att de marginaliserade, de utanförstående kommer att resa sig först.

De har minst att förlora, och enligt honom är det ”i utkanterna allt nu måste och kan börja”.

Den verbala fyndigheten är stor även här, med underbara meningar som ”Fjällkorna kom glada emot oss på höjden.” .

Lyrik: Katterna kommer in från mörkret.
Författare: Göran Greider.
Förlag:
Bonniers.

Susanna Roxman
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn