Regeringen backar inte tillräckligt långt, tycker Socialdemokraterna. LO hävdar att varningarna om hur de nya reglerna drabbar svårt sjuka har kommit långt tidigare än nu när riksdagen ska fatta sitt beslut.

Enligt det förslag som de borgerliga presenterade i fredags ska svårt sjuka som förväntas bli stadigvarande sämre inte behöva lämna sjukförsäkringen och stå till hela arbetsmarknadens förfogande.

Men det måste även gälla andra, svårt sjuka, anser Socialdemokraterna.

– Det måste ske en individuell prövning. Det finns massor av människor med kroniska sjukdomar, som ms, kol och reumatism, som inte omfattas. De blir utkastade, sade Ylva Johansson (S), som är talesperson i vårdfrågor, på en presskonferens.

Alla de personer som arbetar deltid och håller på att rehabiliteras tillbaka till sitt arbete måste omfattas. Det är omänskligt att de tvingas säga upp sig och bli arbetslösa på heltid och stå till arbetsmarknadens förfogande, anser hon.

Oppositionen har ännu inte någon gemensam politik på området. I dag höll Socialdemokraterna en egen presskonferens för att senare följas av Miljöpartiets respektive Vänsterpartiets egna presskonferenser.

– Vi är inte färdiga med vårt arbete men vi ligger nära varandra, förklarade Ylva Johansson.

Samtidigt protesterar LO mot den beskrivning av verkligheten som socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson gav i SVT:s Agenda i söndags kväll. Hon hävdade där att ingen hade varnat regeringen för att svårt sjuka människor skulle riskera att knuffas ur sjukförsäkringen med de regler som införs vid årsskiftet.

– Då har inte ministern ordentligt läst de många invändningar som LO och flera andra organisationer och myndigheter lämnade i sina yttranden över införandet av rehabiliteringskedjan, säger LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist i en kommentar.

Hon återger vad LO bland annat skrev i sitt yttrande över rehabiliteringskedjan när den remissbehandlades i början av 2008:

”LO anser att det är oacceptabelt att ha bestämda tidsgränser för när arbetsförmågan ska prövas i förhållande till ordinarie arbetsgivare respektive till arbetsmarknaden i stort. Alla sjukpenningärenden ska enligt grundläggande förvaltningsrättsliga principer prövas individuellt med beaktande av förhållandena i det enskilda fallet.”

LO är positiv till att regeringen nu medger att reglerna i sjukförsäkringen får orimliga konsekvenser när svårt sjuka människor tvingas ge sig ut och söka jobb efter 180 dagars sjukskrivning.

Lena Blomquist och TT