35.000 jobb försvann i kommuner och landsting på ett år mellan oktober 2008 och oktober 2009. Av dem var 16.000 tillfälliga jobb, enligt Statistiska centralbyrån.

Till och med november i år har kommunerna och landstingen varslat 8.400 anställda om uppsägning – men det slutar inte alltid med att fast anställda sägs upp. Det vanligaste är att fasta tjänster inte tillsätts när någon slutar.

I stället försvinner vikarierna i det tysta.

Omställning
Landstinget i Värmland är ett exempel. 300 anställda varslades i våras. Det slutade med att ett 40-tal fast anställda fick sluta den 1 december. De är ”två-åringar”, det vill säga vikarier som nyligen blivit inlasade och fått fasta jobb enligt lagen om anställningsskydd.

Örebro kommun ska spara nästan tolv miljoner kronor på äldreomsorgen i år. Ungefär 200 fast anställda hamnar i något som heter omställning. De får rycka in där de behövs.

I stället åker vikarierna ut.

För ett par år sedan ändrades las. Ribban för tillfälligt anställda sänktes från tre till två år. Sedan ska de få fasta jobb.

Lagen kringgås
Lagen efterlevs mer eller mindre i kommuner och landsting. Vissa följer den – men inte alla. Det vanligaste sättet att gå runt lagen är att sluta ringa när någon närmar sig 721 dagar, gränsen för att bli inlasad.

Socialförvaltningen i Motala har hittat på ett annat sätt att undvika att vikarierna får fasta jobb. Den 1 juli omvandlades alla vikariat till allmän visstidsanställning. Nu krävs det två plus två år för att bli inlasad, eftersom de två anställningsformerna räknas var för sig.

– Det drabbar framför allt de unga. Utan tillsvidareanställning kan de inte få någon lägenhet eller ens ett telefonabonnemang. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening att lagen skulle tillämpas så här, säger Hans Elf, Kommunals sektionsordförande i Motala.

Efter 90-talskrisen ökade antalet tillfälligt anställda kraftigt. Förmodligen kommer antalet att öka även efter den här krisen, men inte lika kraftigt.

Bemanningsföretagen räknar med att fördubbla antalet anställda inom några år, från 60.000 till 120.000.

 

 

FAKTA / Unga kvinnor i majoritet
410.000 personer under 25 år hade jobb i oktober. Nästan hälften, 48 procent, hade tillfälliga jobb.
Av de unga kvinnorna hade majoriteten, 57 procent, tillfälliga jobb. Av männen hade 43 procent tillfälliga jobb.
Det finns inga siffror som visar hur många ungdomar som jobbade i bemanningsföretag.
Av hela befolkningen i arbetsför ålder hade 14,5 procent tillfälliga jobb i oktober.
Källa: Statistiska centralbyrån