Undersköterskan Peter Magnusson som larmade om rasism på sin arbetsplats är fortfarande arbetsbefriad. Ärendet ligger nu på central nivå. Samtidigt har hans kolleger vänt sig till facket och anklagar Peter Magnusson för – rasism.

22 kolleger till Peter Magnusson på Södertälje sjukhus har skrivit under brevet som är formulerat som ett upprop till Kommunal. De skriver att de inte vill att han kommer tillbaka. Och de hävdar att Peter Magnusson ska ha kallat en medarbetare för blatte.

– Det stämmer. Jag och en vän från Iran hade en sådan jargong. Jag har talat med henne och frågat om hon känt sig kränkt någon gång. Hon svarade nej, och påminde om vad hon brukar kalla mig: svenne och potatisskalle, säger Peter Magnusson.

Medlemmar
Lena Johansson på Kommunals Stockholmsavdelning har tagit emot brevet.

– De är också våra medlemmar. Men de har inte gett mig ett uppdrag så de har inte begärt någon facklig hjälp i det här, säger hon.

Centralt
Peter Magnusson är fortfarande arbetsbefriad på oklara grunder, efter att ha larmat i bland annat tv-programmet Debatt om rasism på sjukhusets intensivvårdsavdelning. Det handlade om nedsättande ord till patienter och särbehandling.

Kommunal har drivit att han ska komma tillbaka till sin gamla tjänst. På lokal nivå har ärendet inte fått någon lösning, Nu är det uppe på central nivå. Peter Magnusson har själv velat tillbaka hela tiden. Efter kollegernas upprop har tvivlen börjat komma.

– Det känns motigare. Jag vet inte ens om det är möjligt. Samtidigt är det meningen att jag ska känna just så. Det här har blivit ett väldigt fult spel där de nu anklagar mig för en fråga jag själv känner väldigt starkt för.

JK-kritik
I mitten av november kom ett yttrande från justitiekanslern (JK).  Enligt JK ska en av cheferna på sjukhuset ha handlat i strid mot tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringar i hanteringen av Peter Magnusson.

– Den här situation har ju inte direkt gynnat meddelarfriheten. Att JK kommer med kritik betyder ingenting, säger Peter Magnusson.

Läs också: intervjun ”Påtalade rasism – blev helrökt” 7/10 2009