ESSÄ. Jag kom i kontakt med stalking när jag jobbade med kändisar, som reporter på 80-talet.

Då invigdes jag i turerna kring artister som levde under dödshot från fanatiska beundrare eller tvingades begära avisering hos Telia, för att någon ringde upp dem varje dag.

Idag vet vi, med facit i hand, att även andra grupper i samhället stalkas och problemet har svällt ut och gett upphov till en utredning hos JK.

De drabbade saknas

Många utredare: folk från BRÅ, skatteverket, socialtjänsten, psykiatrin, diverse jurister och en tidigare åklagare medverkar i den 365 sidor tunga rapporten bakom den lag som kommer att träda i kraft 1 januari 2010.

Varför man inte tillsatt en person med egen erfarenhet av att förföljas i utredningen, är märkligt. Det hade gett lite mer kött på benen.

Siffror
Idag lever 11 500 personer med någon form av skydd för sina personuppgifter, antalet ökar med 6 % varje år. Cirka 15 000 personer flyttar från sina hem varje år, på grund av stalking. Eller som man nu kallar det; systematisk förföljelse.

Snittiden för stalking är ca 2 år, även om extremavvikelser kan förekomma.

Kostnaderna är höga, då offren ibland tvingas larma upp sina bostäder, flytta flera gånger, leva utan inkomster och belasta socialtjänsten i flera kommuner.

Siffrorna för sjukvård ökar också, då självklander, oro, stress, koncentrationssvårigheter gör att den hotade tvingas söka läkarhjälp.

Vem är han/hon?

Stalkarens personlighet berörs kortfattat i rapporten.

Man beskriver en udda person, vissa med autistiska drag, t ex kommunikationssvårigheter och tvångsmässiga upprepningar.

En annan grupp är rättshaverister, ytterligare en är de med svåra psykiska problem.

Stalking som arbetsmiljöproblem
Kapitlen hot mot förtroendevalda och arbetsgivarens ansvar är intressanta.

Flera politiker i landet tvingas avgå mellan varven, på grund av förföljelse, där ibland egendom, bilar, husdjur, barn och lokaler kommer till skada på olika vis.

Inom vård- och omsorgsyrken hade ca 60 % av de svarande i Arbetsmiljöundersökningen 2003 utsatts för hot och våld. Poliser 82 %, skötare, vårdare 67 %, socialsekreterare och kuratorer 54 %.

Leder ingen vart
Trots den omfattande och mycket politiskt korrekta utredningen som doftar av snusförnuft och havregrynsgröt, så tror jag faktiskt inte att den leder fram till särskilt mycket i framtiden.

Rättsapparaten är redan idag hårt belastad och åtskilliga nya tjänster skulle behövas i varje polisdistrikt för att ta itu med det problem som stalking är och som har exploderat främst genom internet.

Och med tanke på hur dåligt psykiatrin fungerar idag, finns det inte mycket hopp för de som trakasseras av psykiskt sjuka individer.

Ett förslag
I utredningen bakar man ihop kändisar med hedersrelaterade brottsoffer, jagade kvinnor, högstatusobjekt och personer som lever inom vittnesskyddsprogrammet.

Man kunde gott ha delat upp de stalkade i tre eller fyra säkerhetsklassgrupper, med tre eller fyra olika förslagspaket för skydd och åtgärder, med hänsyn till de som inte har arbetsgivare, ekonomi eller andra resurser att skydda sig och de som har detta, men är högriskobjekt för stalkers.

Ett nytt yrke
Ett av de mer vettiga och konkreta förslagen är kommunala skyddshandläggare för brottsoffer.

Idag belastas kommunerna hårt vid långvariga stalkingperioder, då hela familjer kan slås ut till arbetslöshet och sjukskrivning och ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Man kan tänka sig att yrket skyddshandläggare blir en framtida hög utbildning, där krav på arbeten inom vård, skola, kriminalvård, omsorg eller praktik vid kvinno- eller mansjourer prioriteras vid intagningen.

Ett brott eller många?

Ett annat problem är att varje brott idag behandlas för sig: hot, våld, stöld, brev eller mail. Polisen får utreda flera, ibland otaliga brott som ofta läggs ner, till den utsattes förtvivlan.

Det här vet en skicklig stalker, som kan härja fritt och i flera år radera ut andras yrkesliv och sinnesfrid genom exempelvis nätterror, falska mail till arbetsgivare och myndigheter.
 
Susanne Backman
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn