Hela lönebildningen kan stå inför en omvandling. LO ska snart gå igenom förbundens alla avtal. Den två år gamla Lavaldomen i EU:s domstol har satt igång ett arbete med de nya utstationeringsavtalen.

Den fackliga blockaden av ett skolbygge i Vaxholm – och de olika rättsliga processer som den satte igång – förändrar också lönebildningen.

I framtiden vill LO kunna sticka fram ett utstationeringsavtal till de utländska företag som ska verka i Sverige.

– Det kan bli en traumatisk process. En del förbund kan tvingas göra stora förändringar av sina avtal, medan andra kanske inte behöver göra någonting, säger Sofie Rehnström på LO.

Utstationeringsavtal
Det är Lavaldomen, som EU:s domstol levererade i december 2007, som gjort att facket måste se över lönebildningen och anpassa avtalen till gällande EU-rätt. Då slog domstolen fast att de fackliga stridsåtgärderna i Vaxholm inte var tillåtna.

Även i framtiden ska facket börja med att erbjuda utländska företag vanliga kollektivavtal.

Om företaget tackar nej ska facket ta fram sitt utstationerings­avtal.

Det är ett avtal som ska reglera löner och villkor, men vara mindre omfattande än det vanliga kollektivavtalet. Poängen är att EU:s domstol inte ska kunna slå ned på detta avtal.

Om den utländska arbetsgivaren vägrar skriva under även detta avtal ska facket kunna varsla om konflikt utan någon större rädsla för att det blir bakläxa från EU.

Klart inom ett år
Egentligen är det inte ett utstationeringsavtal det handlar om utan flera.

– Avtalen kommer att se olika ut på varje förbund eftersom villkoren är olika, men kärnan kommer att vara densamma, säger Sofie Rehnström.

Arbetet med den nya avtalstypen inleds efter nyår och beräknas vara klart inom ett år.

FAKTA / Domar i AD OCH EU
I sin första dom slog svenska Arbetsdomstolen fast att fackens stridsåtgärder mot Laval var tillåtna. Domstolen var dock oenig och bad EU:s domstol om råd. Den 18 december 2007 kom EU-domen som slog fast att blockaden i Vaxholm inte var tillåten.