Fack och företag kommer i princip alltid överens om turordningen vid uppsägningar, enligt undersökning som fackförbundet GS gjort.

– Det är en myt att las skulle vara ett problem, säger Tommy Andersson, GS avtalssekreterare.

Att förändra lagen om anställningsskydd (las) står högt upp på arbetsgivarnas önskelista. Svenskt Näringsliv anser att turordningen vid uppsägningar missgynnar både unga och företagen. De unga förlorar jobbet först eftersom de har kortast arbetstid – och företagen går miste om nödvändig kompetens, då de inte får välja ut vilka de vill ha kvar.

Facket har en annan syn på saken, och anser att lagen fungerar bra. Arbetsgivare på små arbetsplatser med upp till tio anställda kan redan göra två undantag från turordningen. Och på större arbetsplatser enas facket och arbetsgivarna ofta om så kallade avtalsturlistor med annan ordning än den lagen föreskriver.

Fackförbundet GS har undersökt samtliga varsel mellan juli 2008 och den sista februari 2009 på arbetsplatser som tillhörde dåvarande Skogs- och träfacket.
 
Totalt varslades 6.726 anställda på 785 arbetsplatser och i de flesta fall ledde varslen också till uppsägningar. Nästan alla företag med mindre än tio anställda följde lagens princip, sist in först ut, utan att göra undantag. På större företag följde 58 procent lagens turordning, medan 42 procent gjorde avsteg genom lokala förhandlingar.

I bara fem fall misslyckades parterna med att komma överens om turordningen lokalt och fick begära hjälp av de centrala parterna.

– Det här visar att lagen om anställningsskydd inte är något problem vid uppsägningar. Fackklubbarna är också intresserade av att företaget går bra och tar ansvar för att göra undantag då det behövs. När arbetsgivarna kritiserar las är de i själva verket ute efter att få hela makten att bestämma själva, säger Tommy Andersson, GS avtalssekreterare.