Kommunals a-kassa är den enda som har full kontroll på sina interna rutiner.

LO-Tidningen berättade i förra veckan att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) vid en granskning av alla a-kassor konstaterade att 27 har dålig koll, fyra hygglig – och en klarar sig från kritik. När rapporten blev offentlig i veckan stod det klart att Kommunals kassa var den som har byggt upp de godkända rutinerna.

– Vi hanterar stora summor allmänna medel. Därför har vi på Kommunals a-kassa en tradition med ordning och reda, säger kassaföreståndare Helena Wågberg nöjt i en kommentar.

IAF har alltså granskat om kassorna har någon systematisk internkontroll, som säkrar att pengarna hamnar rätt. Det nedslående resultatet fick IAF att föreslå en ny lag som ska kräva detta.

– Samtidigt har varje kassa fått en enskild rapport som de kan jobba vidare med, berättar Gunilla Wandemo, chef för IAF:s granskningsenhet.