2007. Lena Adelsohn Liljeroth har just stängt av den sista analoga tv-sändaren. Foto: DRAGO PRVULOVIC / SCANPIX.
 

NOTIS. Lycklig den som har en tro på att en högre makt styr allt till det bästa.

 

Jag tänker närmast på kulturministern, som i DN den 3 december bekänner följande:

”Jag tror på marknaden och jag tror framför allt på människors förmåga att veta vad som är bäst för dem.”

Ordvalet är ingen slump.

 

Detta är en religiös, för att inte säga en fundamentalistisk trossats.

Och det senare påståendet, om ”människors förmåga”, rymmer berättelsen om Syndafallet:

 

Vi föds som goda konsumenter. Men när Staten lägger sig i fördunklas vårt omdöme och vi blir perverterade.

 

Olämpligt

Även om det senaste året verkligen har bevisat kapitalismens oändliga förnuft och ofelbarhet, vill jag ifrågasätta det lämpliga i att nån med detta slags uppgivna övertygelse betros med det högsta ansvaret för landets kulturpolitik.

Tacka vet jag missionsförbundare. För att inte tala om IOGT:are.


Gå ut och gör alla till lärjungar
Den som har uppfostrats inom en rörelse vet att kallelsen är raka motsatsen till övertygelsen om att allt kommer att ordna sig.

 

Att den verkar från människa till människa, samt genom att bygga institutioner – och reformera dem när de historiska förutsättningarna förändrats.

Eller med professor Gustaf Wingrens ord:

”Till en kyrkas inre mogenhet hör framför allt förmågan att i nya kultursituationer uttrycka det budskap, varav hon bäres.”