NOTIS. ”Många rovdjur på vårt blod sig mätta”, sjöng de medverkande och publiken när ”Internationalen” avslutade en ovanlig uppläsning under helgens Socialistiskt Forum.

Fyra författare – Jenny Wrangborg, Tony Samuelsson, Åsa Linderborg och Anneli Jordahl – hade fått välja ut korta texter av sina favoriter.

Och det blev inte bara poesi, utan en salig blandning. Hela listan återfinns nedan.

 
  Henrik Menander skrev "lika klar".
   

Lika eller mera
Men där i Internationalens andra strof uppstod en intressekonflikt.

Efter ”en dag en gräns för dessa sätta” sjöng ungefär halva publiken som i originalet:

 

”skall solen stråla lika klar”

 

medan andra halvan trumfade i med:

 

”skall solen stråla mera klar”.
 

En tolkningstvist

En reformistisk tradition står – sen länge – mot en revolutionär tradition beträffande just det här ordvalet.

Det hela är mycket intressant rent teologiskt.

Är kapitalismen en tillfällig avvikelse från ett lyckligt urtillstånd?

Eller ett stadium på vägen mot ett framtida samhälle, där till och med dagsljuset kommer att vara starkare (förmodligen elektrifierat av Josef Stalin själv)?

En kanon för 2000-talet

Textsnuttar av följande författare lästes upp:

Jenny Wrangborg hade valt Stig Sjödin, Bertolt Brecht, Märta Tikkanen och Siv Arb.

Åsa Linderborg läste Harold Pinter, Lean Nielsen, Göran Greider och Lars Forssell.

Tony Samuelsson blandade Eva-Lena Neiman, Johan Jönson, Göran Greider och Olof Palme (ur ett tal 1965 om ”Köksbordsrasismen”).

Anneli Jordahl citerade Helene Rådberg, John Steinbeck, Mary Andersson och Ellen Key.

Programledaren Daniel Suhonen knöt ihop genom att läsa dikt 186 ur vad han betecknade som ”det bästa diktsamling som skrivits på svenska språket”: Göran Sonnevis Det omöjliga.