Efter gårdagens dom i Arbetsdomstolen kräver LO att regeringen gör om Lavallagen. Domen innebär, enligt LO, att utländska företag själva kan avgöra vilka anställningsvillkor de ska ha. Förutsättningarna på arbetsmarknaden har, enligt facket, förändrats.

I går dömdes Byggnads och Elektrikerna att betala 2,7 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader för blockaden mot det lettiska företaget Laval.

I dag, torsdag, kräver LO att regeringen återkallar sitt lagförslag för att hantera frågan om utländsk arbetskraft som utstationerats till Sverige.

– Gårdagens dom i Arbetsdomstolen har förändrat förutsättningarna, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett pressmeddelande.

– I praktiken blir det fortsättningsvis frivilligt för utländska företag att tillämpa svenska löne- och anställningsvillkor. Utländska företag som vill konkurrera med lönedumpning och sämre arbetsvillkor kan göra det, fortsätter hon.

Regeringen säger i sitt lagförslag att utländska kollektivavtal – som är i nivå med svenska – ska kunna likställas med svenska.

Enligt LO är problemet att det finns utländska företag som tecknar falska avtal. För ett par månader sedan kunde LO-Tidningen berätta om hur rumänska byggarbetare uppmanades att skriva under tomma papper för att få jobb i Sverige. När företaget senare hamnade i problem var det bara att fylla på den avtalstext som passar, trots att villkoren för arbetarna är annorlunda i verkligheten.

Domen som slår fast att Byggnads och Elektrikerna är tvungna att betala skadestånd gör det knepigt för facket. Den gör det svårare att vinna i en domstol om arbetsgivaren kan plocka fram ett avtal, även om arbetarnas villkor i verkligheten är sämre än som anges.