LO-Tidningen får en ny ledning nästa år. I dag fattade tidningens styrelse beslut om att en ny vd och chefredaktör ska anställas.

Tommy Öberg

Både nuvarande vd, Martin Lindblom, och chefredaktör, Tommy Öberg, lämnar sina poster på egen begäran.

– Jag har möjligheten att gå i pension när jag fyller 62 i december nästa år, och det tänker jag göra, säger Martin Lindblom, som också är LO-Tidningens ledarskribent.

Han har varit på LO-Tidningen sedan 1992 och säger att han nu slutar med ålderns rätt. I stället ska han ägna sin tid åt att frilansa, resa och spela schack.

– Det har varit fantastiska år, men det är dags att någon annan tar över.

Kvar till hälften
Tommy Öberg lämnar sin post som chefredaktör den sista oktober nästa år, men kommer ändå att finnas kvar på tidningen, som skribent på halvtid.

Martin Lindblom

– Jag vill vara reporter igen. Jag har varit det i hela mitt yrkesliv, förutom de här fem åren på LO-Tidningen, och jag ser fram emot det igen.

Han tillägger att det känns roligt att få stanna på tidningen i en ny roll.

– Jag har hjärtat kvar i verksamheten, och när styrelsens ordförande frågade om jag inte kunde fortsätta att skriva den typen av artiklar och analyser jag skriver redan i dag så tvekade jag inte.

Vad han ska göra på den halvtid han inte jobbar på LO-Tidningen vet han ännu inte.

– Jag har egna idéer, men vet inte vad det blir än.

Sökes: en person
Arbetet med att rekrytera en ny vd, chefredaktör och ledarskribent drar igång genast. Tanken är att en person ska ersätta de två som i dag utgör ledningen.

– Det ska vara en person som har samlat ansvar, men vissa delar av det vi gör i dag kommer givetvis att delegeras, säger Martin Lindblom.

En rekryteringsgrupp har tillsattas av tidningens styrelse och målet är att det ska vara klart till sommaren vem som tar över ledningen för LO-Tidningen.