Mer än hälften av de arbetslösa får inte ett öre i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Andelen arbetslösa utan a-kassa fortsätter att växa.

Regeringen har anslagit drygt 24 miljarder kronor till a-kassan i år. De pengarna kommer inte att gå åt – trots massarbetslöshet och 115.000 fler arbetslösa bara under det senaste året.

– Vi räknar med att det blir fyra miljarder över, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

I våras gjorde Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) den största kartläggningen hittills av hur många som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Minskningen fortsätter
Studien visade att andelen heltidsarbetslösa som får arbetslöshetsersättning minskade från 74 procent 2004 till 51 procent 2008.

Nu visar nya siffror att andelen hade minskat till 46 procent i juni i år.

– Då kan man inte säga att vi har någon allmän arbetslöshetsförsäkring längre, säger Bo Lundgren, till för ett halvår sedan chef för tillsynsenheten på IAF.

Han avslutade sitt yrkesliv med att skriva en rapport om kartläggningen till regeringen.

– Det är förvånande att andelen som får ersättning fortsätter att minska. Vi trodde att utvecklingen skulle vända när många som är etablerade på arbetsmarknaden blir av med sina jobb, berättar han.

Ändringarna ger effekt
En halv miljon människor har lämnat a-kassan sedan hösten 2006. De blir ändå inte utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, utan har fortfarande rätt till grund­ersättning på högst 320 kronor om dagen – mot 680 kronor som mest för dem som är kvar i a-kassan. Därmed borde fler få ersättning när folk med många år i arbetslivet blir utan jobb.

I stället är det tvärtom.

– En förklaring kan vara att regeringens ändringar i a-kassan från 2007 ger effekt. Vi har tidigare sagt att effekterna inte slår igenom omedelbart utan att det sakta, sakta blir allt fler som förlorar sin ersättning, säger Bo Lundgren.

Svagast drabbas hårdast
Han ser ytterligare en tänkbar förklaring. De som har sämst förankring på arbetsmarknaden, unga och invandrare, drabbas hårdast av krisen. De har inte kvalificerat sig för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Och så finns det en förklaring till. De som placeras i åtgärder innan de har gjort slut på sina 300 dagar från a-kassan får aktivitetsstöd på högst 65 procent av inkomsten från Försäkringskassan. De dagarna räknas som dagar med ersättning från a-kassan med följd att de utförsäkras efter 300 dagar vare sig de har fått a-kassa eller aktivitetsstöd. 

Rapporten i våras visade att bara var femte arbetslös ungdom under 25 år fick ersättning från a-kassan förra året. En av fyra fick socialbidrag.

Aktivitetsstöd
Av samtliga arbetslösa var det var fjärde som varken fick a-kassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

De här siffrorna redovisades för regeringen i våras. Arbetsförmedlingens nya siffror gäller första halvåret i år och visar bara hur många som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen – inte hur många som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Det tar Eva Uddén Sonnegård (M), statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, fasta på.

– Studien är alldeles för smal, anser hon.

Hon tycker inte att det är motsägelsefullt att det blir fyra miljarder över på anslaget till arbetslöshetsförsäkringen samtidigt som det är massarbetslöshet.

– Nej, det betyder att arbetslösa har fått praktikplatser. När de är i praktik får de aktivitetsstöd och inte a-kassa. Dessutom har alla som har gjort slut på sina a-kassedagar rätt att komma in i jobb- och utvecklingsgarantin. Då får de aktivitetsstöd.

Är aktivitetsstödet hela förklaringen till att andelen arbetslösa som får a-kassa minskar?

– Det kan jag inte svara på eftersom varken IAF eller Arbetsförmedlingen har ställt sig den frågan och analyserat hur stor del som får ersättning från a-kassa eller aktivitetsgarantin. Men jag skulle bra gärna vilja veta hur det ser ut, säger Eva Uddén Sonnegård.

 

 

FAKTA / A-kassan
Den 1 januari 2007 skärptes villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. Möjligheten till en ny period efter 300 dagar avskaffades. Studerandevillkoret togs bort. Arbetsvillkoret skärptes.
Den 7 april 2008 infördes 75-dagarsgränsen för deltidsarbetslösa. 10.000 utförsäkrades under de första 15 månaderna.