Det är ett av världens tyngsta material och det forslas världen över. Cementindustrin har blivit fackets huvudvärk.

Cementproduktion är en riktig utsläppsbov. Stora mängder koldioxid släpps ut vid framställningen.

Från fackligt håll finns en oro att tuffare utsläppskrav inom EU kan leda till att cementproduktionen flyttar från EU och till länder med svagare miljölagstiftning.

Enligt Europeiska bygg- och träarbetarefederationen kan det betyda att 32 000 jobb flyttas – och att den globala miljön dessutom försämras i och med att utsläppen blir större.

Frågan blir allt mer akut eftersom EU ska införa den tredje fasen i systemet med utsläppsrätter. I dag tilldelas företag rättigheter att göra koldioxidutsläpp, men mellan 2013 och 2020 införs ett system där utsläppsrättigheter ska auktioneras ut. Ju mer utsläpp, desto dyrare blir det.

Europeiska bygg- och träarbetarefederationen är positiv till tuffare utsläppskrav men enligt den så måste utsläppen reglas på något sätt.

– Vi vill ha globala regler. Det behövs en mekanism som innebär att företagen inte ska kunna tjäna på att flytta sin produktion bort från EU för att sedan skicka tillbaka cementen hit, säger generalsekreteraren Sam Hägglund.

Facket vill bland annat införa sanktionsmöjligheter och övervakning av cementproducenter som innebär likartade miljöförutsättningar för produktionen. Oavsett var i världen cementfabriken ligger.

FAKTA / Cement
Cement tillverkas genom att kalksten mals till ett pulver som blandas med sand eller lera. Pulvret hettas upp till 1.400 grader. Ämnet reagerar med vatten. Betong görs genom att blanda cement med grus och sten.
För varje ton cement som tillverkas släpps 1,25 ton koldioxid ut.  2,6 miljarder ton cement tillverkas i världen varje år.