Förvåning och bestörtning var de fackliga reaktionerna efter Arbetsdomstolen dom i dag, onsdag.
– Facken straffas för att de har trott på den svenska lagstiftningen, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO:s Rättskydd efter domen.

Han syftar på att Arbetsdomstolen tidigare har godkänt att facket tagit till stridsåtgärder mot det lettiska företaget Laval, vilket skedde i december 2004.

I dag har samma domstol dömt Byggnads och Elektrikerna att betala skadestånd till Laval.

Enligt Arbetsdomstolen var stridsåtgärderna en klar överträdelse av EU-rätten.

Byggnads ordförande Hans Tilly ser domslutet som märkligt.

– Det är en fullständig förlust för svensk arbetsmarknad. Mycket av möjligheterna att bevaka arbetsmarknaden drabbas, säger han.

 

Mer juridik
Hans bedömning är att arbetsgivarna i framtiden allt mer kommer att använda sig av domstolar för att pressa igenom sin vilja. Resultatet kan bli mer juridik och mindre förhandling.

En metod för facket att syna utländska företag som misstänkts varit oseriösa har varit att ta till stridsåtgärder. När Arbetsdomstolen i dag dömde facket till skadestånd ändrades dessa förutsättningar. Gör facket en felbedömning kan de tvingas betala skadestånd. Att skadeståndet på 2,5 miljoner kronor är högre än vad företag som har brutit mot kollektivavtalet brukar dömas att betala är också en nagel i ögat på facket.

Hans Tilly tror att domen också kommer att få konsekvenser för relationerna mellan olika fackförbund.

– Vi måste vara mer sammanhållande inom LO-kollektivet efter det här. De som har tyckt att det här bara varit ett problem för Byggnads ser nog nu att så inte är fallet, säger han.

"Rasism"
När Elektrikerförbundets avtalssekreterare Ronny Wenngren får frågan om domen kan påverka avtalsrörelsen ryter han till.

– Det är klart som fan att den gör. Vem har finansierat kampanjen? De här pengarna ska de som har startat kampanjen få betala, säger han och syftar på Svenskt Näringsliv.

Han liknar domen vid rasism.

– Det är förbannat dyrt att inte vara rasist. Om man står för alla människors lika värde då får man böta. Men det är det värt. Det betalar vi för att inte vara rasister, säger han.

LO betecknar domen som ett orimligt beslut som väcker frågor om rättssäkerheten.

Endast fyra av Arbetsdomstolens sju ledamöter står bakom domslutet.

 

 

FAKTA / Skadestånd
Byggnads och Elektrikerna döms att betala allmänt skadestånd på 550.000 kronor för att ha vidtagit olovliga stridsåtgärder. Facket ska även betala Lavals rättegångskostnader på två miljoner. Sammanlagt ska facket betala 2,5 miljoner kronor. Laval som stöds av Svenskt Näringsliv krävde cirka fem miljoner kronor i skadestånd och ersättning för rättegångskostnader.