Fackklubbarna på Scania säger ja till ett nytt avtal om arbetstidsförkortning under första halvåret nästa år. Men till skillnad ifrån det nuvarande krisavtalet sker arbetstidsförkortningen utan löneavdrag.
– Det är en kanonöverenskommelse, säger Håkan Thurfjell, ordförande för Unionenklubben på Scania.

Scania har velat förlänga krisavtalet för de anställda som löper ut vid årsskiftet med ytterligare ett halvår, och förhandlingarna har pågått i veckor.

IF Metallklubben har varken kunnat eller velat gå med på förlängningen, då det centrala ramavtalet som gör krisavtalen möjliga, löper ut den sista mars. Även Unionen har sagt nej till mer än tremånaders förlängning, eftersom också de vanliga kollektivavtalen löper ut den sista mars.

Men i dag enades parterna ändå om en uppgörelse som löper fram till halvårsskiftet nästa år, och som ser likadan ut för både metallarbetare och tjänstemän.

Inget bruttolöneavdrag
Arbetstiden i det nya avtalet fortsätter liksom i det nuvarande krisavtalet att vara 80 procent, men det blir inget bruttolöneavdrag.

– Det är kanon. Det är bra att vi kan gå ner till fyradagarsvecka utan löneavdrag. Avdraget på 10 procent i det gamla avtalet har drabbat många anställda hårt, säger Håkan Thurfjell, ordförande för Unionens klubb på Scania i Södertälje.

Även Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare för IF Metall tycker att fackklubben gjort en bra uppgörelse.

– Det här är ett helt nytt avtal och ingen förlängning av krisavtalet, och det är ett mycket bra avtal för anställda, säger han.

Uttag från arbetstidsbanken
I stället för löneavdrag finansieras fyradagarsveckan genom att de anställdas arbetstidsförkortning schemaläggs. Enligt kollektivavtalet tjänar alla anställda in ett visst antal minuter varje dag, som går till en personlig arbetstidsbank, om facket och företaget inte avtalat om något annat. Nu läggs tiden i stället ut på fredagarna.

– Vi klumpar ihop arbetstidsförkortningen för hela 2010, men tiden räcker inte till, så resten bjuder företaget på säger Johan Järvklo, klubbordförande för IF Metall på Scania.

De anställda får inte heller någon resultatbonus för 2009, vilket skulle ha varit runt 1 800 kronor, och den garanterade bonusen på 5.000 kronor för nästa år tas bort. Lönerevisionen för 2009 som sköts upp i det nuvarande krisavtalet kommer att genomföras som planerat den 1 april, men den retroaktiva utbetalningen kommer först i juni 2010. Även den semesterersättning som ligger över bottennivån i kollektivavtalet skjuts upp till mars 2011.

Besparingseffekt
Under avtalsperioden förbinder sig Scania att inte säga upp några anställda. Scanias presschef Hans-Åke Danielsson säger att uppgörelsen är bra för företaget.

– Det är en bra lösning på många sätt. Det finns en klar besparingseffekt, även om vi bara flyttar några utgifter framåt, och det skapar trygghet för de anställda så att vi får behålla kompetensen i företaget.