Det är bra att facken får betala skadestånd.
– Detta inskärper vikten av att fackförbund respekterar EU-rätten, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv är nöjd med domen som innebär att Byggnads och Elektrikerna tvingas betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader.

– Det är naturligtvis tillfredsställande att denna fråga nu fått ett rättsligt slut. Att stridsåtgärderna var otillåtna vet vi redan, säger han.

EU:s domstol kom i december 2007 att fackets stridsåtgärder stred mot skyddet för den fria rörligheten. EU-domen kom dock oväntat eftersom domstolens generaladvokat ett halvår innan hade offentliggjort sitt förslag som talade till fackets fördel.

Domen välkomnas från fler håll.

– Domen var väntad. Men den visar att Sverige borde ha anpassat lagstiftningen till EG-rätten långt tidigare, skriver Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, i ett pressmeddelande.

Företagarna anser dock att det är klart att EG-rätten här står över svensk lag.

 

Lavals juridiska ombud Anders Elmér säger till TT att domen är en upprättelse för Laval.

– Men det är beklagligt att AD bara har tillerkänt två tredjedelar av rättegångsersättningen, två miljoner i stället för tre miljoner. Det är en signal att det kan vara farligt att pröva den här typen av frågor eftersom man kan få betala för att få rätt. Det är inte bra, säger Anders Elmér till nyhetsbyrån.