NOTIS. Kontakterna med de folkrörelser som arbetar på basplanet i utvecklingsländer har fungerat som ett viktigt korrektiv till biståndsdebatten här hemma.

 

De fattigas problem har förts ut direkt till svenskarna.

Längs med fotknölarna

Utan förvarning skär nu regeringen ned anslagen till information kring bistånd längs med fotknölarna.

Uppskattningar tyder på minskningar med 60 procent.

 

Ingångna avtal inför nästa år måste rivas upp.

Ett klart avsteg
Det har också kommit klara signaler om att det inte längre är viktigt med ett långsiktigt infoarbete om fattigdomens orsaker.

Det är ett klart avsteg från den biståndspolitik som fastslagits.

Det är också en tydlig politisk markering inför ett valår.

Regeringen vill inte ha någon kritisk debatt om Sveriges och svenska företags agerande i utvecklingsländer.

Lennart Kjörling
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn