Facktopparna har fått rangordna sig själva. Med den metoden — en så kallad snöbollsundersökning — har LO-Tidningen tagit fram listan över de 50 mäktigaste svenskarna på fackets internationella scen.

– I krigen i Afghanistan och Irak används sådana studier allt oftare, säger Hedvig Ekerwald, professor i sociologi på Uppsala universitet.

Nu är det inte innehållet i LO-Tidningens studie som hon syftar på, utan de militära underrättelsetjänsternas behov att kartlägga olika typer av nätverk. Men att ta reda på vilka personer som ingår i ett nätverk har blivit allt viktigare, även i civila sammanhang, för att förstå vilka som har makt inom ett område.

Det finns många metoder att göra det på. Under hösten har LO-Tidningen gjort en variant som kallas snöbollsundersökning.

Rullande snöboll
Vi började med att be en högt uppsatt person att peka ut tio personer som hon ansåg som de viktigaste på fackets internationella scen.

Sedan kontaktade vi de personerna och uppmanade dem att i sin tur namnge de tio viktigaste svenskarna ute i den fackliga världen – som i sin tur fick uppge sina tio namn. Och så vidare.

Den rullande snöbollen har fortsatt att växa fram tills inga nya namn tillkommit på listan.

Rangordningen har vi gjort genom att räkna hur många gånger en person har omnämnts. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är den som av flest har pekats ut som betydelsefull. Hon hamnade därför högst på maktlistan.

Alla har inte svarat
Rankningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig. Alla har inte svarat på LO-Tidningens fråga, vilket enligt vår bedömning kan ha gjort att personer från främst Saco fått en något lägre placering än de förtjänar.

I vissa fall har LO-Tidningen sorterat bort personer som nämns, men som inte längre finns kvar på sina poster. Marcello Malentacchi, som i våras drog sig tillbaka efter ett par decennier som bas för Internationella metallfederationen, är ett sådant exempel.

I några fall har vi också tagit bort en nämnd person som varken är svensk medborgare eller jobbar för någon svensk facklig organisation, men som ändå kan ha en viss koppling till Sverige.

Listan har troligen påverkats av hur länge en person har haft sin post, vilket kan förklara varför Nelson de Macedo, som i höstas blev ekonomichef på världsfacket IFS, hamnar på 35:e plats. Med längre tid på sin tunga post kan han klättra uppåt på den fackliga maktlistan.