Skattepengar till välfärden ska stanna där. Socialdemokraterna vill skärpa kraven på privata vårdföretag och ge politikerna rätt att säga nej till nyetableringar.

Vinsterna i privata, men skattefinansierade förskolor, vårdcentraler och äldreboenden såg på förhand ut att vålla uppslitande strider på socialdemokraternas partikongress i Stockholm.

Partistyrelsen såg det som tillräckligt att skärpa kvalitetsskraven på de privata aktörerna, men en stark rörelse i partiet ville se ett regelrätt förbud mot att de privata ägarna tar ut vinster.


Nyckelmening avgjorde
Men inför lördagens avgörande hade partistyrelsens förslag till riktlinjer gjorts om för att falla de mer radikala kongressombuden i smaken. Debatten om välfärdspolitiken blev på så sätt mer en manifestation av enighet mot den borgerliga politiken, där ”välfärden görs till marknad”.

S-kongressen beslutade att en eventuell socialdemokratisk regering ska införa ett investeringsskydd för medborgarnas pengar. ”Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till vinstuttag”, lyder nyckelmeningen som gjorde det möjligt att sluta leden.

 

– Det är inte ett förbud mot vinst, förklarade Ylva Johansson, som företrädde partistyrelsen i välfärdsfrågorna, efter beslutet. Men vi ska ställa sådana krav på kvaliteten i välfärden att skattepengarna stannar där, och inte kan läcka ut som vinster.

 

Större öppenhet
Socialdemokraterna vill också skärpa kraven på öppenhet inom privata vård- och utbildningsföretag, så att den motsvarar offentligheten i kommunernas och landstingens verksamheter. Hur gamla vårdas och hur skattepengarna används ska inte vara företagshemligheter. De anställda ska ha samma rätt att vända sig till massmedia och avslöja missförhållanden som offentligt anställda har.

Partiet ogillar den etableringsfrihet som den borgerliga regeringen har infört för privata företag inom välfärdsområdet, och utlovar skärpta krav vid en eventuell socialdemokratisk valseger. ”De folkvalda ska ha rätt att neka nyetableringar och att geografiskt styra var en ny utövare får etablera sig.”

Lördagens debatt stod i viss kontrast till den förtjusning över småföretagande och entreprenörskap som präglade kongressens inledning. Talare efter talare vittnade om illa skötta avknoppade förskolor, ”gangsterföretag” inom äldreomsorgen och oskäliga vinster. Partiet frånkänner inte de privata alternativen allt värde, de ”kan berika välfärden”. Men balansen försköts.

 

Nej till ”gräddfil”
Ylva Johansson drog ner applåder när hon angrep regeringen Reinfeldt för att ”öppna gräddfiler i vården”. Hon beskrev hur det blivit möjligt att få bättre mat på äldreboendet, eller hjälp att duscha sig oftare, om man har råd att betala extra. Kongressen avvisade alla modeller med sådan ”blandad finansiering” som gör att den som har råd kan köpa sig förmånligare behandling.