Debatten om friskolornas vara eller inte blev den hetaste hittills på S-kongressen på Älvsjömässan. Och den kunde ha blivit än mer laddad om inte partistyrelsen redan inför debatten skärpt tonen i förslaget till riktlinjer, för att klara sig undan de krav som ställdes på att förbjuda friskolorna att dela ut vinster och införa rätt för kommunerna att stoppa nya skolor.

 

Flera ombud kom också till kongressen för att få den med sig på ett kommunalt veto, men godtog kompromissen.

 

– Det är steg i rätt riktning. Det är en viktig förskjutning av kommunernas rättigheter, sade Daniel Ådin, Västerbotten.

 

Kommunalt inflytande

Partistyrelsens föredragande på skolavsnittet, Göteborgs kommunalråd Annelie Hulthén försvarade friskolornas roll:

 

– När vi talar om friskolor låter det ibland som om de står för allt ont. Jag tycker inte det, de har tillfört bra saker. Men vi försöker få ordning på den vilda västern som har rått. Vi sätter både hängslen och livrem på dem, sade hon.

 

Partistyrelsen föreslår att friskolorna ska inordnas i ett nationellt skolsystem där kommunerna ska få starkare inflytande. För att få starta ska en friskola först ha ett obligatoriskt samråd med kommunen. Och för att få öppna måste friskolan skriva under ett samarbetsavtal med kommunen.

 

Om kommunen och skolan inte kan komma överens ska en högre instans träda in och avgöra saken och undersöka om förslaget till avtal följer nationella normer. Under tiden ska friskolan inte få starta.

 

Ville ha vinstförbud

Systemet med skolpeng bör "inordnas" i kommunernas system för fördelning av resurser till skolan så att ramarna och fördelningen blir densamma för kommunala skolor och friskolor. Det ska kombineras med skärpta krav på kvalitet och villkor för etablering, vilket ska göra det enklare att se till att resurserna till skolan används just till det.

 

Alla ombud var inte nöjda med den kompromissen.

 

Bland annat Martin Lind, Örebro, ville ha ett vinstförbud.

 

– Att driva en skola med vinst krockar med uppgiften att tillgodose samhällsintresset. Med ett tydligt stopp för vinstintresset skapar vi förutsättningar för verklig kreativitet, mångfald och valfrihet, sade han.

 

– Det är inte okej att skattemedel tas ut i vinst. Det är inte solidariskt eller rättvist, argumenterade Hannah Hallgren, Tranås.