Utbildning och rörlighet mellan inkomstgrupperna är avgörande för att Sverige och den svenska ekonomin ska få ”rätt person på rätt yrke”.

Följande faktorer har gjort att Sverige är världsledande i detta ekonomiska läggspel. Men samspelet hotas på flera plan, enligt Daniel Lind:

• Bra utbildningssystem med sammanhållen skola ger lika möjligheter för alla elever.

MEN: Dagens krav på tidiga val, snåriga antagningsregler och nedskuret komvux försämrar matchningen mellan kompetens och yrke.

• Mindre inkomstskillnader gör det lättare för alla att göra karriär och därmed slutligen hamna på rätt plats.

MEN: Decentraliserad lönebildning och sänkt a-kassa gör att inkomstskillnader skapar inlåsningseffekter.

• Omfördelning genom skatter och bidrag gör det lättare för barn från knappa förhållanden att nå rätt yrke och bidra till tillväxten.

MEN: Både skatterna och bidragen sänks nu kraftigt vilket försvårar för många att ta sig vidare.

• Stöd från samhället med klara utvecklingsvägar och regler hjälper barn från alla familjeförhållanden.

MEN: Ökad valfrihet på många områden missgynnar barn i familjer med mindre kunskap, delaktighet och ansvar.