Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros försvarade partiets linje i frågan om överskottsmålet.
 

Fasta budgetramar, en fristående Riksbank och oförändrat inflationsmål klubbades med stor övervikt av S-kongressen. Därmed ligger socialdemokraternas linje fast när det gäller budget- och penningpolitik.

Även om en del kritiska röster hördes blev det aldrig någon större strid om budgetlagstiftningen.

Partistyrelsens linje att både överskottsmål och utgiftstak ska behållas vann kongressens gillande, även om en del motionärer ville annorlunda.

– Vi ska ha balans i budgetpolitiken, men vi måste också ha utrymme att klara välfärden, säger Peter Persson från Jönköpings län, en av dem som kämpade för att få in en annan skrivning i partiets riktlinjer.

Östros vill ha ordning
Hans förslag var att budgetmålen, som överskottsmål och utgiftstak, i stället ska kunna anpassas till samhällsekonomiska behov.

– Vi måste kunna värna jobb och välfärd i extrema krissituationer, säger han.

Partiets ekonomiska talesman Thomas Östros försvarar dock partiets linje.

– Överskottsmål och utgiftstak är inte av Gud givna, men vi måste ha ordning på de offentliga finanserna. Vi kan inte vara flexibla över tid med ramverket och bara använda det i högkonjunktur.

Nygammalt förslag klubbades
Flera motioner ville också ha en översyn av det penningpolitiska systemet, det vill säga Riksbankens arbete, och flera motionärer ville också att Riksbanken inte bara ska ta hänsyn till inflationen utan också åläggas att ha mål för sysselsättning eller tillväxt.

Enligt Thomas Östros har dock Riksbanken varit en instans som – till skillnad från regeringen – verkligen gjort något för att mildra krisen och därmed öka sysselsättningen, och motionerna avslogs.

Socialdemokraternas nygamla förslag att återinföra förmögenhetsskatten klubbades också av kongressen, liksom förslaget till nytt riskkapitalavdrag. Det vill säga att den som vill investera sina pengar i företag ska kunna dra av samma belopp från förmögenhetsskatten.