Att förbättra a-kassan så att de flesta får 80 procents ersättning är dyrt. Större åtagande än så mäktar vi inte med, bestämde Socialdemokraterna på sin partikongress på torsdagskvällen.

Enligt Sven-Erik Österberg, socialdemokratisk riksdagsman som på fredagen valdes in i partiets verkställande utskott, kostar redan det här steget tiotals miljarder kronor.

– Ska vi ha råd med någon arbetsmarknadspolitik kan vi inte gå hur långt som helst med a-kassan.

I motioner till partikongressen hade en rad arbetarekommuner krävt att ersättningsnivån ska höjas till 90 procent, och att den högsta dagpenningen höjs så att 90 procent av löntagarna når den ersättningsnivån när de blir arbetslösa. De kunde hänvisa till att LO-kongressen 2008 tog ställning för målet 90 procents ersättning på sikt.

– LO har också tagit ställning för att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen ska tas bort, påminde Dan Gabrielsson, kongressombud från Skaraborg, som vann en seger i just den frågan på LO-kongressen.

Han upprepade sitt argument från det tillfället:

– Vi ska tro gott om människor.

Ingen strid
Den riktigt hårda striden uteblev den här gången – majoriteten på S-kongressen ställde sig bakom partistyrelsens prioritering. Den är att sänka kostnaden för att vara med i a-kassan, dels genom lägre a-kasseavgifter, dels genom att avgifterna ska kunna dras av på skatten. Och alltså att höja taket, så att så många som 80 procent av de anställda når upp till 80 procent av den tidigare lönen i ersättning. Det handlar om en högsta dagpenning på 950 kronor, att jämföra med nuvarande 680 kronor.

Karensdagen
Frågan om karensdagarna i a-kassan hänvisade kongressen till den gemensamma arbetsgrupp som LO och Socialdemokraterna har bildat för att reformera arbetslöshetsförsäkringen.

– Vi började arbetet efter sommaren, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström, som ingår i arbetsgruppen. Vi går igenom allt från inträdesvillkor till ersättningsnivåer. Försäkringen har blivit så ohanterlig och svår att förstå att den skulle behöva göras om i grunden.

Deltidsarbetslösa
Enligt Sven-Erik Österberg, som också ingår i arbetsgruppen, ska den leverera åtminstone en del förslag till våren, så att de kan tas med i Socialdemokraternas valplattform.

I några motioner ställdes kravet att 75-dagarsgränsen för stämpling på deltid omedelbart ska slopas. Den frågan hänvisades till kongressens redaktionsutskott vilket betyder att beslut fattas under helgen. Beslutet kan bli att frågan lämnas över till samarbetsgruppen där LO ingår.