Socialdemokraterna ska vara ett parti för entreprenörer. Under torsdagen öste partikongressen i Stockholm sin kärlek över småföretagarna, och tog bland annat ställning för ökade möjligheter till starta-eget-stöd och stärkt social trygghet för företagare.

Sedan hon utsågs till partiledare för två och ett halvt år sedan har Mona Sahlin försökt etablera socialdemokraterna som ett företagarvänligt parti, och tongångarna på den pågående kongressen tyder på att hon är på väg att lyckas.

Talare efter talare bedyrade att de vill ha ”justa villkor” för företagarna, som ska”omfamnas” av trygghetssystemen vid sjukdom och arbetslöshet.

Till och med förra  LO-ordföranden Stig Malm, nu kongressombud från Stockholms län, gick upp i talarstolen och ventilerade sin oro över hur småföretagen ska ha råd med sjuklön för sina anställda.

– Tyvärr visar undersökningar att de små företagen ser miljöpartiet och vänsterpartiet som mer företagsvänliga än vi, sa Stig Malm, som manade på S-kongressen att göra mer.

Aktiv stat
Socialdemokraterna anser att starta-eget-stöd ska kunna ges till ungdomar under 25 år. Men också till den som har en anställning och vill ta steget att bli egen företagare.

Tryggheten från anställningen ska då finnas kvar under en övergångstid, om företagaren skulle bli sjuk eller arbetslös. Exakt samma villkor som anställda har vid inkomstförlust kan företagarna inte garanteras – men kongressen avvisade förslag med den innebörden med knapp marginal.

Allmänt vill socialdemokraterna ge staten en mer aktiv roll i näringspolitiken än alliansregeringen har gjort. Partiet vill se branschprogram för att effektivare locka investeringar till svenska företag, öka exporten och ta hem fler svenska patent. Det gäller inte minst de så kallade kreativa branscherna, som design, musik, mode, film och dataspel.

Statliga företag förebilder
Forskare från högskolorna ska ges större möjligheter att verka i näringslivet, till exempel genom ändrade regler för tjänsteledigheter och doktorandtjänster.

Den kanske skarpaste skiljelinjen mellan socialdemokraternas och de borgerligas näringspolitik går vid de statliga företagen. Socialdemokraterna är starkt kritiska till vad de ser som ”ideologiskt motiverade utförsäljningar av statliga företag”. Partiet vill att de statliga företagen ska spela rollen som förebilder i etiska frågor. Vattenfall ska dessutom vara en ”strategisk partner” till basindustrin och kunna erbjuda Europas lägsta elpriser.