S-kongressen öppnar för fler vägtullar och mer trängselavgifter för att betala nya vägar. Samtidigt bör fler stora väg- och järnvägsatsningar kunna bekostas med lån, anser kongressen.

Hittills är det bara Botniabanan som uttalat har finansierats med statliga lån. Det innebär att hela kostnaden inte ryms inom statens budget under de år banan byggs.

I stället betalar staten räntor och amorteringar under en mycket lång tid, cirka 30 år för stora vägprojekt och kanske 50 år för järnvägsbyggen.

Inte som V
Lånefinansiering av nya infrastruktursatsningar har hittills varit Vänsterpartiets käpphäst.

Det finns dock en stor skillnad mellan Socialdemokraternas och vänsterns förslag. Socialdemokraterna vill inte rucka på kravet att hålla de årliga kostnaderna inom det fastlagda utgiftstaket.

– Det blir framtida finansministrar som får göra en budgetprövning av hur räntor och amorteringar kan inrymmas i statsbudgeten, säger socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros.

Ingen egen budget
Vänsterpartiet vill i stället återinföra en investeringsbudget, vid sidan av den vanliga statsbudgeten, något som Thomas Östros helt avvisar.

– Vi ska inte ha en separat investeringsbudget. Det är inte tänkbart och det har vi diskuterat färdigt. Framtida generationer är då uppbundna till kostnader utan att riksdagen har någon som helst kontroll över dem.

I stället är det den borgerliga regeringens förändringar som gjort det mer angeläget att lyfta fram en trovärdig form av vägfinansiering, enligt Thomas Östros.

– Borgarna vill ta bort lånemöjligheten på statlig nivå, samtidigt som de ökar möjligheten att ta lån på kommunal nivå. Då uppstår en lätt kaotisk situation med olika möjligheter för olika kommuner att satsa på infrastruktur samtidigt som kommunerna har olika sätt att skriva av kostnaderna.

Vägtullar
Samma argument ligger till grund för kongressens beslut att öppna för olika former av vägavgifter.

– Trängselavgifterna i Stockholm visar att det finns en acceptans för systemet.

Men kan inte vägtullar skapa problem med vilka som har råd att åka på vägarna?

– Visst kan det skapa problem och det måste naturligtvis alltid göras en avvägning, säger Thomas Östros.

Ansvaret för hur satsningar och avgifter ska utformas bör därför bestämmas i samråd mellan stat och regioner eller kommuner, enligt kongressens beslut.