Transport stämmer i dag DHL Express till Arbetsdomstolen för att företaget inte längre ger anställningskontrakten för de oorganiserade till facket.

Arbetsgivarna i Transportgruppen anser att det är ett brott mot PUL – personuppgiftslagen – att lämna ut anställningskontrakten för dem som inte är anslutna till facket. Enligt kollektivavtalet ska dock en arbetsgivare skicka alla anställningskontrakt till facket, men nu råder Transportgruppen sina medlemsföretag att inte göra det.

– I det här ligger inga värderingar utan det handlar om ett juridiskt beslut. Vi vill inte bryta mot lagen, säger Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen.

Han hänvisar till Datainspektionens beslut om Byggnads lönegranskning från 2007, som innebär att Byggnads kränker den personliga integriteten genom att granska lönerna även för byggnadsarbetare som inte är med i facket.

Kontroll av avtalet
För Byggnads handlar det om att kontrollera att avtalet följs och att inga svarta löner betalas ut. Länsrätten har givit Datainspektionen rätt och Byggnads har överklagat till Kammarrätten.

Tvisten om anställningskontrakten har pågått i drygt ett år. Tvisteförhandlingar har följts av överläggningar mellan Transport och Biltrafikens arbetsgivarförbund, som är en del av Transportgruppen, utan att parterna lyckats komma överens.

Ingen fortlöpande hantering

Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd företräder Transport mot DHL. Han säger att Datainspektionens beslut om lönegranskning inte är användbart när det gäller anställningskontrakten. Datainspektionen tog ställning till Byggnads fortlöpande hantering av löneuppgifterna. I det här fallet handlar det bara om att arbetsgivarna ska skicka anställningskontrakten.

– Hela systemet bygger på att kollektivavtalet tillämpas på alla oavsett om de är fackmedlemmar eller inte. Alla har intresse av att avtalen följs, säger Robert Sjunnebo.

Maktfråga
Han säger att facket med hjälp av anställningskontrakten kan kontrollera att de oorganiserade har anställningsförhållanden i enlighet med avtalet och exempelvis inte har lönen eller arbetstiden som är sämre.

– Jag tror inte arbetsgivarna agerar av omtanke med de oorganiserade. Det här handlar om maktförhållanden på arbetsplatserna, säger Robert Sjunnebo.

Det håller inte arbetsgivarnas Peter Jeppsson alls med om. Att tala om makt är överdriva frågans betydelse tycker han.


FAKTA / DHL Express

Transportföretaget DHL Express är en del av DHL Sverige som ägs av Deutsche Post och finns i stora delar av världen. I Sverige har DHL 4.000 anställda och har verksamhet på 70 platser.