När ni läser de här raderna är jag, som jag berättade i min förra krönika, ombud på den socialdemokratiska partikongressen.

 

Förberedelserna har varit verkligen kraft-ödande. Förutom över sju kilo kongressmaterial har det varit mängder av överläggningar och därutöver material som sänt till kongressombuden från olika ”särintressen”.

Att plöja igenom allt material låter sig inte göras och då talartiden sannolikt mycket snabbt kommer att begränsas till en minut, kan man fråga sig om det meningsfulla i att överhuvudtaget ha kongress under sådana former?

Mot den här bakgrunden tror jag att många ombud gör som jag, vi försöker koncentrera oss på de som man upplever som de viktigast frågorna. Eftersom fokus för allt politiskt arbete kommer att vara riktat på valet, om knappt ett år, är det viktigt att de beslut vi tar på kongressen är klara och tydliga och att de berör människors vardag.

Avgörande
Självklart är människors rätt till arbete en helt avgörande fråga, inte minst mot bakgrund av den moderatledda regeringens misslyckande.

I det sammanhanget är det självklart att de som inte har ett arbete av olika skäl tillförsäkras en dräglig tillvaro.

En fråga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är synen på dem som gått i pension. Som enda land i den civiliserade världen beskattar vi pensionärer med samma inkomst som de som arbetar högre! I många länder betalar pensionärerna lägre skatt.

Här utgår jag ifrån att partikongressen säger ifrån på skarpen!

Sjukvården är också ett område där vi måste ge klara besked.

Ohållbart
Det är ohållbart att vi i Sverige, med ett högt skattetryck, inte kan tillgodose människors behov av en bra vård och jag hoppas inte att vi fastnar i en debatt om driftsformer.

Självklart kommer skolfrågor säker att diskuteras, men jag hoppas också på detta område att inte driftsformen blir den avgörande frågan.

När det gäller äldreomsorgen, sjukvården eller skolan tror jag att de allra flesta människor sätter kvalité och tillgänglighet högre än vem som utför verksamheten. Givetvis måste vi dock på olika sätt förhindra att enskilda företag eller personer berikar sig på ett oskäligt sätt på skattebetalarna bekostnad.

 

Stig Malm

Skriv ett e-postmeddelande till debattredaktionen