NOTIS. Vem äger din kropp?

Synen på kroppen som individens egendom förekommer ofta i argument för legalisering av prostitution, organhandel och handel med biologiska tjänster: din kropp är din ägodel och kan därför nyttjas som du vill.

Ny syn på ägandet

Moderaterna, i vanliga fall förespråkare av en sådan hållning, tycks nu vilja göra anspråk på en del av ägandeskapet.

I en riksdagsmotion om återvinning av kremerade döda kroppar slår de moderata ledamöterna Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson fast att metaller som sätts in i kroppen borde vara ”någonting som man som enskild individ får till låns vid sin operation”.

Staten i kroppen

Människan som innehavare av sin kropp, alltså, men bara nästan: glöm inte att höftledskulan, tandprotesen, spiken i det brutna benet rätteligen tillhör staten!

Helena Granström

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn