Rehabiliteringen måste fungera bättre och alla ska ha rätt till företagshälsovård, anser IF Metall, som tagit fram nya riktlinjer på området.

– Riktlinjerna är ett underlag för att arbeta vidare med frågorna i avtal, antingen centralt eller lokalt, säger Stefan Wiberg på IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet.

Han betonar att IF Metall ännu inte fastställt vilka krav som ska drivas i de centrala avtalsförhandlingarna, men säger att frågan om företagshälsovård är en av punkterna som diskuteras.

Framkomlig väg
Även om det inte skulle bli något centralt avtalskrav på området kommer de nya riktlinjerna att ligga till grund för de förtroendevaldas arbete med lokala arbetsmiljöavtal.

– Vi har länge krävt lagstiftning på området, men nu kommit fram till att avtalsvägen är den mest framkomliga, säger Stefan Wiberg.

Räcker inte
I dag har mellan 75 och 80 procent av IF Metalls medlemmar tillgång till företagshälsovård, men det är inte tillräckligt anser facket.

– Vi tycker att alla ska ha rätt till en partsgemensam och kvalitetssäkrad företagshälsovård, säger Stefan Wiberg.

Att den ska vara partsgemensam innebär, enligt IF Metalls riktlinjer, att facket ska vara med redan när tjänsten upphandlas. Facket får då större möjligheter att se till att företagshälsovården anpassas efter de arbetsmiljöproblem som finns.

Flera höga krav
– En bra företagshälsovård ska ha kompetens inom olika områden så som, ergonomi, beteendevetenskap och psykosociala faktorer. Företagshälsovården ska också kunna genomföra mätningar av till exempel buller och damm i arbetsmiljön.

Det stora problemet med företagshälsovården i dag är nämligen inte bara att många saknar tillgång till den, utan också själva innehållet, enligt Stefan Wiberg.

– Ofta består det av hälsoundersökningar och hjälp efter att något hänt, i stället för förebyggande insatser. Företagshälsovården måste arbeta mer förebyggande så att färre behöver bli sjuka av jobbet.