Skillnaden mellan hur många som dör i olyckor på jobbet är stor mellan de olika EU-länderna.

Statistik ska alltid tas med en nypa salt, men Storbritannien, Sverige och Finland är de tre länder som redovisar lägst antal dödsolyckor på jobbet. Där dör drygt en av 100.000 arbetare varje år, medan dödsolyckorna är mer än fem gånger så vanliga i Litauen, Rumänien och Malta.

Bertil Remaeus, överdirektör på Arbetsmiljöverket, säger att skillnaden beror på arbetsmiljöpolitiken.

– I Sverige har vi relativt välutbildade arbetsgivare som ser sambandet mellan dålig arbetsmiljö och höga kostnader. Dessutom har vi välutbildade skyddsombud som får en stark ställning genom att många är med i facket, säger han.

Det finns även andra förklaringar. I mer välutvecklade ekonomier blir de farliga industrijobben färre, och en större andel får jobb inom servicesektorn där döds­olyckor inte är lika vanliga.

Bertil Remaeus påpekar att olyckorna bara är en del av de dödsfall som inträffar på grund av arbetet.

– Vi har förmodligen 3.000 dödsfall i Sverige som beror på jobbet. Det kan vara cancer som orsakats av arbetsmiljön, självmord eller andra orsaker, säger han.

 

FAKTA / Säkraste länderna att jobba i
Så många dödsolyckor sker per 100.000 arbetare

1. Storbritannien 1,3
2. Sverige 1,5
3. Finland 1,5
4. Nederländerna 1,7
5. Luxemburg 1,7
6. Danmark  2,1
7. Irland     2,2
8. Belgien 2,6
9. Danmark 2,7
10. Norge 2,8

 

Länder där det sker mer än fem dödsolyckor per 100.000 arbetare är Litauen, Rumänien, Malta, Lettland och Portugal.

Statistiken är från Eurostat och gäller år 2006. I den svenska statistiken över dödsolyckor räknas trafik­olyckor som skett under arbetstid.
I flera länder sker inte en sådan uppdelning, För att kunna jämföra statistiken mellan olika länder har Eurostat därför rensat bort antalet dödsfall i trafiken.
Enligt den svenska statistiken, där trafikolyckor räknas med, dog 73 personer i arbetsplatsolyckor förra året.