Samarbetsavtalet för tjänstesektorn väcker blandade reaktioner. En del tycker att det är konstigt att ingen berättat om avtalet i förvägen, medan andra tycker det är bra med ordning på förhandlingsarbetet.

Svensk Handels förhandlingschef Bo Cederlöf konstaterar att det är ett avtal som Almega har med sina motparter. Och att branscherna har olika förutsättningar.

– Det är svårt att sitta på läktaren och kommentera. Vi har inte samma motparter som Almega och Almega har mer än vi stått på barrikaderna för lokal lönebildning, säger Bo Cederlöf.

Bland undertecknarna finns Almegas företrädare för IT och telekom, som även har avtal med LO-facket Seko. Avtalssekreteraren Sven Hellman berättar att Seko redan tidigare har sagt upp sitt samarbetsavtal med Almega och han ser i dag inget intresse av att skaffa ett nytt samarbetsavtal.

– Det är dock milt sagt anmärkningsvärt att avtalet kommit till stånd utan att vi fått veta något, säger Sven Hellman.

Han säger att han inte känner till hur parterna tänkt, men han oroar sig för delar av avtalstexten. Bland annat pekar han på att verksamhetsanpassade avtalslösningar och förenklade regelverk kan betyda ett försvagat anställningsskydd.

Sven Hellman tror dock inte att avtalet får någon effekt för LO-förbunden.

Fastighets Magnus Pettersson blev överraskad när samarbetsavtalet presenterades. LO-förbunden borde ha fått information om i förväg., tycker han. Men förklarar samtidigt att Fastighets inte är intresserat av något liknande samarbetsavtal.

Magnus Pettersson är skeptisk till skrivningarna om att prova nya avtalskonstruktioner och anpassade lösningar. Sådant brukar arbetsgivarna tjäna på.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä har inte reagerat på avtalets tillkomst, och han tycker det är bra med ordning och reda och att det finns en förhandlingsordning.