De fyra svenska storbankernas kreditförluster beräknas i år bli 70 miljarder. Omkring 40 miljarder svarar Swedbank och SEB för, främst på grund av vårdslös utlåning i Baltikum.
 

 

Men kreditförlusterna i de baltiska länderna kan mycket väl bli högre. Deras ekonomier befinner sig i fritt fall, och ingen vet hur länge Internationella valutafonden ställer upp med nödlån.

Störst risker i Baltikum har Swedbank och SEB tagit. Swedbanks utlåning i Baltikum uppgår till nära 200 miljarder. SEB:s till 160 miljarder kronor.

Om de baltiska länderna tvingas devalvera sin valuta eller släppa växelkursen fri kan de svenska storbankernas kreditförluster bli ännu högre än vad de nu befarar.

Svindlande affärer

De svenska bankledningarna förklarar med en mun att deras vidlyftiga affärer inte på något sätt drabbar de svenska bankkunderna. De påstår med andra ord att de har råd att förlora hundratals miljarder utan att det märks i någons plånbok.

Hur dumma tror bankdirektörerna att folk är? Bankernas svindlande affärer har redan drabbat oss hårt. Bankerna försöker sanera sina dåliga balansräkningar genom att ge skamlöst låg ränta på inlånade pengar samtidigt som de tar hög ränta på pengar de lånar ut.

För 2009 beräknas räntenettot – skillnaden mellan in- och utlåningsräntor – bli 120 miljarder, en ökning med tio procent från förra året. Genom den statliga upplåningsgarantin har bankerna kunnat pressa kostnaderna för sin upplåning ytterligare.

Sanslöst vinster
De enda som inte drabbas av banksvindeln är bankledningarna själva. Häromveckan berättade Dagens Nyheter att de svenska storbankernas ledningar tänker belöna sig själva med fem miljarder i bonusar trots att de orsakat miljardförluster.

Fram till 2008 under fondkapitalismens glada dagar gjorde de svenska storbankerna sanslösa vinster, betydligt större vinster än vad producerande storföretag som Volvo, Ericsson och H&M gjorde.

Egentligen handlade det om ett riggat lotteri. Vad bankerna sysslat med är en mycket speciell form av omfördelning av risk.

Riskfritt

Själva har de inte tagit minsta risk. Uppstår förluster vältras de över på spararna och skattebetalarna.

När börsbubblan brast framkom att bankerna hade slussat vidare vinsterna till sina ägare. Förlorare blev de småsparare som fått minimal, i många fall negativ, avkastning på sitt sparkapital.

Den slutliga notan för bankernas äventyr i Baltikum har vi ännu inte sett. Men det mesta tyder på att den kommer att bli betydligt dyrare än vad bankledningarna vill erkänna.