Allt färre får ersättning för arbetsskador. Därför går arbetsskadeförsäkringen med miljarder i överskott. Vilket varken Försäkringskassan eller politikerna är nöjda med.

Arbetsskadorna stod i centrum för den politiska debatten några år på 1990-talet. Skadorna blev snabbt fler, kostnaderna ökade. Pengarna i den fond där avgifterna till arbetsskadeförsäkringen samlades tog slut. 1999 lades fonden ner.

Men sedan början av 2000-talet har kostnaderna för arbetsskadorna sjunkit. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har skärpt villkoren för att få arbetsskador och arbets­sjukdomar erkända.

– Allt färre beviljas livränta för arbetsskador, säger Hans Karlsson vid Försäkringskassans huvudkontor. Och de som redan har livränta blir gamla och går i pension.

Snabb minskning
Minskningen går överraskande snabbt. Försäkringskassan har fått justera sina prognoser flera gånger de senaste åren.

I all tysthet växer därmed också arbetsskadeförsäkringens överskott. 2003 var det årliga överskottet uppe i sex miljarder kronor. Då sänktes arbetsskadeavgiften kraftigt, till 0,68 procent.

Men trots det växer överskotten på nytt. 2009 beräknas överskottet bli tre miljarder kronor, 2012 nästan fem miljarder.

Om den gamla arbetsskadefonden hade funnits kvar skulle den för länge sedan ha betalat av sina skulder, och nu ha tillgångar på 25 miljarder, enligt Försäkringskassans beräkning.

Försäkringskassan framhärdar
Försäkringskassan föreslår att arbetsskadeavgiften ska halveras för att skapa balans mellan försäkringens utgifter och inkomster. Regeringen har inte brytt sig om förslaget, utan fortsätter att låta överskotten gå in i statsbudgeten.

Men i den lag som talar om hur socialavgifterna ska fördelas står faktiskt att arbetsskadeavgiften ”skall” finansiera arbets­skadeersättning, och inget annat. Därför framhärdar Försäkringskassan.

Och politikerna håller egentligen med.

– Principiellt anser jag att avgifterna ska vara relaterade till utgifterna, säger Gunnar Axén (M), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Regeringen har utlovat en parlamentarisk utredning om socialförsäkringen, där får vi se över arbetsskadeförsäkringen.

– Det kan finnas skäl att återinföra en arbetsskadefond, säger Veronica Palm (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. Den som satsar sin kropp och hälsa i arbetet ska hållas helt skadeslös.