Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överväger att riva upp avtalet som ger anställda inom Vårdförbundet 2 procents lönelyft 2010. Anledningen är oro för landstingens ekonomi.

SKL presenterar på fredagen sin prognos för hur ekonomin i kommuner och landsting kommer att utvecklas under nästa år. Ekonomirapporten pekar på ett överskott nästa år, tack vare det engångsbidrag på 17 miljarder som staten tillför 2010, skriver ledande företrädare för SKL på DN-debatt.

Men följderna av den ekonomiska krisen blir mer kännbara för kommunerna 2011 då bara fem av de tillfälliga miljarderna från staten återstår. SKL räknar med underskott på mellan 10 och 18 miljarder kronor 2011.

SKL manar därför sina motparter på arbetsmarknaden att "inse stundens allvar" och "visa samhällsansvar" inför löneförhandlingarna.

Oanad kris

Men sjuksköterskor och andra grupper inom Vårdförbundet träffade efter strejken 2008 ett flerårigt avtal som ger dem 2 procents löneökningar under nästa år. Nu överväger SKL att säga upp det avtalet. När det träffades var det ingen som kunde ana den ekonomiska krisen, skriver gruppledarna i SKL:s arbetsutskott med ordförande Anders Knape (M) i spetsen.

"Som seriösa arbetsgivare måste vi därför ställa oss frågan om vi ska säga upp sjuksköterskeavtalet" eller om landstingen klarar löneökningen, skriver de. Frågan kommer att analyseras noga de närmaste månaderna, heter i det i artikeln.

– Det är en allvarlig och farlig provokation, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Ökat tryck

Redan nu känner hennes medlemmar av det hårdnande trycket i vården, ersättningar för obekväm arbetstid sänks, arbetsmiljön blir alltmer pressad samtidigt som det rapporteras om en ökande misstro mot kvaliteten i vården.

– I ett sådant läge behövs alla välutbildade i vården. Att då prata om att sänka vår modesta löneökning på 2 procent nästa år är djupt provocerande när Konjunkturinstitutet samtidigt säger att landet tål löneökningar på en—två procent, säger Eklund.

Det avtal som i dag gäller på vårdområdet slöts under våren 2008 efter en sex veckor lång strejk. Avtalet löpte på tre år och garanterade ett lönelyft på två procent det tredje året.

 

Från TT