Skyddsombuden är grunden för arbetsmiljöarbetet. Nu måste de få bättre förutsättningar för att sköta sina uppdrag, anser facken.

Arbetsmiljöfrågorna kom inte med bland de avtalskrav LO-förbunden har enats om att driva i avtalsrören nästa år. Men frågorna kommer ändå upp på förhandlingsbordet redan i höst.

– Skyddsombudens rätt till betald ledighet blir en av de frågor LO diskuterar direkt med Svenskt Näringsliv, säger Ulla Lindqvist, som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna på LO.

Reglering behövs
Skyddsombuden har redan rätt till utbildning, enligt arbetsmiljölagen, men LO anser att ett avtal ändå behövs. 

– Lagen säger att skyddsombuden ska ha utbildning, men inte så mycket mer. Det är viktigt att det blir reglerat hur det ska se ut med utbildningar och hur det ska finansieras, säger Ulla Lindqvist.

Hon anser att välutbildade skyddsombud är en grund för att arbetsmiljöarbetet ska fungera, och att det är extra viktigt i dåliga tider.

– När det är kris blir det alltid sämre arbetsmiljö på grund av hårt tempo, låg bemanning och hård press på dem som är kvar.

Skyddsombudens rättigheter och ansvar har också varit ett hett ämne det senaste året. Facket reagerade kraftigt i våras mot att ett skyddsombud åtalats för en arbetsplatsolycka. Skyddsombudet friades, men i tingsrättens dom utesluts inte att skyddsombud kan ha ett straffrättsligt ansvar. 

– Det är absolut inte vår upp­fattning. Skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag. Det är enbart arbetsgivaren som har ett straffrättsligt ansvar, säger Ulla Lindqvist.

Oroande trend
Svenskt Näringsliv tycker dock att även skyddsombuden borde ha ett större ansvar. I ett brev till regeringen föreslog arbetsgivarna i våras att arbetsmiljölagen skulle göras om. De vill att ansvaret för arbetsmiljöfrågor inte bara läggs på arbetsgivarna utan också på skyddsombud och på arbetstagare som struntar i skyddsregler. Arbetsgivarna anser också skyddsombudet inte nödvändigtvis måste vara en facklig företrädare, vilket facket också protesterar mot.

Ulla Lindqvist ser en oroande trend i arbetsgivarnas framryckning, samtidigt som den borgerliga regeringen dragit ner på resurserna för Arbetsmiljöverket.

– Det är ett systemskifte på gång och det är allvarligt. Det ger oss all anledning att skärpa tonen i arbetsmiljöfrågorna, säger hon.

Men några ändringar i arbetsmiljölagen vill hon inte ha.

– Vi har en bra lagstiftning, men man måste se till att den följs. Framför allt när det gäller skyddsombudens rättighet att vara lediga för utbildning och för sina uppdrag. Det är avgörande för hur vi ska lyckas för arbetsmiljöarbetet, säger hon.

 

 

FAKTA / Synas i medier och utbilda
Efter domen mot ett skyddsombud har LO-förbunden enats om ett handlingsprogram på fyra punkter för att stärka skyddsombuden:
• LO-TCO Rättskydd tagit fram en skrift där rättsläget för skyddsombuden klarläggs och där ombudens rättigheter förklaras.
• Opinionsarbete för att nå ut i medier med fackets syn på skyddsombuden, deras arbete och deras roll i arbetslivet.
• Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan förbunden när det gäller att konkret stötta och finnas till hands för de lokala skyddsombuden.
• Satsningar så att fler skyddsombud får den utbildning de behöver för sina uppdrag.