Det senaste året har varit motigt för socialdemokraterna. I opinionsmätningarna har partiet hamnat runt 35 procent eller lägre. I vårens Europaparlamentsval lyckades partiet inte få de egna väljarna att gå till valurnan.

 
   

Ändå kan socialdemokraterna när de nästa vecka håller kongress vid Älvsjömässan i Stockholm se framtiden an med viss tillförsikt. Till kongressen har inkommit mer än 1 100 motioner. På område efter område anges konkreta alternativ till den borgerliga alliansens politik.

Ideologiskt står socialdemokratin stark. Efter den globala finanskapitalismens sammanbrott efterlyses i land efter land hårdare statlig kontroll och styrning. Allt fler länder inser att oreglerade marknader leder oss i fördärvet. Att återupprätta blandekonomin står överst på dagordningen.

 

Handfallen regering
Den borgerliga regeringen framstår som handfallen. Den tillträdde mitt under en stark högkonjunktur. Men de goda förutsättningarna har den förvaltat illa. Den har satsat på stora skattesänkningar för de med högst inkomster. De har betalats med stora försämringar av a-kassa, sjukpeng och pensioner.

I övrigt har regeringen ägnat sig åt att försnilla offentlig egendom, slakten på apoteksbolaget är det sista exemplet.

Priset för regeringens misshushållning är högt. Istället för fler jobb har vi fått massarbetslöshet. Utanförskapet växer. Arbetsmarknadspolitiken är avvecklad. Nästan inga bostäder byggs.

Men regeringen framhärdar. Istället för att satsa på offentliga jobb, investeringar och utbildning så lånar den pengar till fortsatta skattesänkningar. Denna felprioritering leder till att vi skuldsätter oss för att betala löpande konsumtion istället för att återvinna landets produktiva förmåga. Precis som förra gången de borgerliga styrde ökar fattigdom och utslagning.

Dubbel uppgift
Socialdemokraternas viktigaste uppgift inför nästa års val är att visa hur vi med gemensamma krafter åter kan få landet på rätt bog. Uppgiften är tvåfaldig. Det handlar om att mobilisera våra samlade resurser för att få fart på produktion och investeringar. Och det handlar om att återupprätta tryggheten för arbetslösa, sjuka och äldre.

Lösandet av uppgifterna betingar varandra. En rättvis fördelning är ett värde i sig, men den är också en förutsättning för att få fram de resurser som behövs för att skapa ekonomisk tillväxt.

Det kommer att krävas tid och tålamod för att städa upp efter den borgerliga regeringen.  Carl Bildts tidiga nittiotalsregering lämnade efter sig ett konkursbo. Det krävdes målmedvetna insatser under lång tid innan sviterna från regeringen Bildts vanstyre var övervunna.

Allvarligt läge
Vi står nu inför en liknande utmaning. Att lova guld och gröna skogar är inte trovärdigt. Vad väljarna väntar sig av de politiska partierna är att de inser lägets allvar. Valutgången kommer att avgöras av hur väljarna bedömer partiernas förmåga att övervinna den ekonomiska krisen.

Här har socialdemokraterna ett gott utgångsläge. Partiet har framgångsrikt röjt upp efter misslyckade borgerliga regeringar både 1982 och 1994. För landets väl vore bra om det efter nästa val fick göra om bedriften ännu en gång.