Minskat lönegap mellan män och kvinnor var en huvudfråga när kvinnor från fackföreningar i 100 länder samlades till konferens i Bryssel i veckan.

– Vi har stöd från alla världens kvinnor för att de behövs särskilda satsningar på kvinnorna. Nu gäller det bara att få männen att ställa upp också, säger LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist.

Kvinnokonferensen var den första i sitt slag och arrangerades av Internationella fackliga samorganisationens (IFS) kvinnokommitté.

Förövning
Konferensen är något av en kvinnornas förövning inför IFS-kongressen i Vancouver nästa sommar, men den kunde också ses som ett inspel till den svenska avtalsrörelsen.

– Alla som är här har en likartad inställning, det måste göras speciella satsningar för att få upp kvinnolönerna, säger Ulla Lindqvist.

Lagom till konferensen presenterade IFS en undersökning som visar att lönegapet mellan män och kvinnor verkar vara större än vad man hittills trott.

100.000 löntagare
Enligt studien, som omfattar 100.000 löntagare i tolv länder, är lönegapet nu 28 procent.

Officiella siffror brukar ange det till 16,5 procent för likvärdiga jobb.
Men studien visar också att kvinnor som omfattas av kollektivavtal tjänar mer än andra, vilket kan vara ett skäl så gott som något att organisera sig.

Ändå brottas fackföreningar runt om i världen med sjunkande medlemstal, inte minst gäller det kvinnorna.

Huvudfråga
Just facklig organisering var en annan huvudfråga.

– Det gäller dels att organisera på den ordinarie arbetsmarknaden, men mycket av diskussionerna handlar också om den informella sektorn och hur man ska få ordnade villkor där, säger Ulla Lindqvist.

Hon hoppas nu att de många förslag som kom upp på kvinnokonferensen ska komma att prägla världsfacket IFS kongress nästa sommar.

– Vi hoppas att jämställdhetsaspekterna ska genomsyra alla frågor som kommer upp där.

Tiden inte mogen
Att IFS har en särskild kvinnokommitté – och inte en jämställdhetskommitté där även män kan ingå – har sin förklaring.

– Tiden är inte mogen för det än. Det krävs en särskild konferens för kvinnor, det är enda chansen för kvinnor från många länder att få komma ut och diskutera sådana här frågor, säger Ulla Lindqvist.

Är det något som gjort särskilt intryck på dig under konferensen?

– Ja, det är hur stolta de här kvinnorna är över att vara fackiga företrädare – framför allt de som kommer från utanför Europa – och hur gärna de vill berätta om det.

– Det borde vi bli också bättre på, inte minst när vi ska rekrytera nya medlemmar. Vi är ju också stolta över vad vi har gjort, då måste vi också visa det.

FAKTA / IFS representerar 170 miljoner anställda
Internationella fackliga samorganisationen består av 316 fackliga centralorganisationer från 158 länder och representerar 170 miljoner löntagare.
I kvinnokonferensen i Bryssel deltar drygt 450 kvinnor från 100 länder.


Bengt Rolfer

Skriv ett e-postmeddelande till redaktionen