LO-förbunden tar strid för varandra för att ingen ska behöva gå med på försämrade villkor i avtalen. Löftet som förbunden i dag antog på LO:s representantskap är inte bara ord på ett papper.

När LO i dag fattade beslut om en gemensam plattform inför avtalsrörelsen fanns inte bara avtalskrav med utan också ett löfte. Förbunden lovade att stötta varandra så att ingen ska behöva gå med på försämringar som är principiellt viktiga. 

   
  Läs också: hela listan med LO-förbundens krav 2009-10-22
   

Ömsesidig solidaritet
– Det är ett fackligt löfte om ömsesidig solidaritet. Vi ska stödja varandra, så att ingen tvingas acceptera försämringar, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

Det kan till exempel gälla Teknikföretagens krav på öppningsklausuler, vilket innebär att parterna lokalt kan besluta att frångå kollektivavtalet under vissa förutsättningar. Tanken är också att förbunden inte ska tvingas gå med på fler krisuppgörelser, som den IF Metall slutit tillfälligt, som ger möjlighet till lokala uppgörelser om kortare arbetstid och lägre utgående löner.

Styrelsen beslutar
De förbund som stöter på liknande krav ska informera de andra och söka stöd i LO-styrelsen som sedan beslutar vilka åtgärder som kan bli aktuella.

– Det kan vara allt från verbalt stöd till beslut om sympatiåtgärder, säger Per Bardh.

Löftet mellan förbunden likställs därmed med de gemensamma avtalskrav som LO-förbunden enats om i sin plattform. Även när det gäller dessa ska förbunden stötta varandra och LO-styrelsen har mandat att besluta om vilka stödåtgärder som är lämpliga.