Foto: ERALDO PERES/AP  
   

NOTIS. Marina Silva kommer att ställa upp i det brasilianska presidentvalet nästa år.

Jämte presidenten Lula da Silva var hon den största legenden i Lulas första regering 2003.

Tidigt moderlös dotter till en gummitappare i Amazonas har hon känt på det brasilianska utanförskapet men också visat vilket mod som finns hos de sociala rörelserna.

Hon var nära medarbetare till gummitapparnas fackliga ledare Chico Mendes som mördades 1988. Hon var också en av grundarna till vänsterpartiet PT.

På småfolkets sida
Som miljöminister förde hon länge en hård kamp mot jordägarintressena tills hon förra året vägrade kompromissa och avgick.

Hon ville istället arbeta för en ny utvecklingsmodell som löste både klimatkrisen och hoten mot ekosystemen i Brasilien.

Däri ingick att förbättra förhållandena för småbrukare, fiskare och ursprungsfolk i regnskogen.

Grova pengar på klimat
Nu har hon gått över till det gröna partiet. För att kandidera kräver hon dock att de håller en mycket tydligare miljölinje.

Hennes första uttalande sedan hon lämnat PT var att kritisera regeringen Lulas överlämnande av 67 miljoner hektar i Amazonas till de jordägare som illegalt tagit över marken; detta ser hon som ett stort hot mot regnskogen.

Jordägarna hoppas tjäna grova pengar som en följd av de kommande klimatuppgörelserna.

Lennart Kjörling

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn