70.000 fasta jobb och 39.000 tillfälliga jobb försvann mellan september 2008 och september 2009. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån om arbetsmarknaden för personer mellan 15 och 74 år.

Antalet sysselsatta minskade med 89.000 under samma tid. Av dem var 71.000 män. Antalet sysselsatta minskade mest i verkstadsindustrin.

405.000 människor var arbetslösa i september – 117.000 fler än för ett år sedan. Två tredjedelar av ökningen gäller män. Antalet arbetslösa män ökade med 79.000 på ett år.

95.000 av dem som Statistiska centralbyrån räknar som arbetslösa studerade på heltid.

142.000 ungdomar mellan 15 och 24 år var arbetslösa i september. Det är en ökning med 27.000 på ett år. Arbetslösheten bland unga var 24,3 procent – men då ska man också för sig 53.000 arbetslösa ungdomar studerade på heltid.

129.000 var långtidsarbetslösa i september. Det är nästan en fördubbling på ett år. Sex av tio långtidsarbetslösa i september var män.