Den vilda strejken på Lagena får inget efterspel i Arbetsdomstolen. Företaget har dragit tillbaka stämningen – ett par veckor innan den första förhandlingen skulle hållas i Arbetsdomstolen.

– Efter sommaren har vi haft en väldigt god dialog med den nya fackstyrelsen. Vi har gemensamt kommit överens om att vi vill få till en nystart för Lagena. Då är det viktigt att vi från företagets sida visar att vi menar allvar och har ett stort engagemang i att återskapa förtroendet och bygga en gemensam framtid för Lagena, säger företagets vd Per Öhagen.

Han säger att motivet inte är att Lagena vill slippa publicitet.

– Nej, det här gör vi för att vi är övertygade om att fokus för oss alla måste vara att gemensamt skapa ett långsiktigt hållbart Lagena, uppger han.

76 arbetare var stämda inför arbetsdomstolen för att de hade deltagit i den vilda strejken. 73 av dem krävdes på 3.000 kronor i skadestånd och tre av dem krävdes på 5.000 kronor.

Upprinnelsen till strejken var att Lagenas andra varsel inom loppet av ett halvår. 38 lagerarbetare hade sagts upp i december. Ett halvår senare skulle ytterligare 33 sägas upp. I stället skulle Lagena ta in mer folk från bemanningsföretag. Till slut blev 26 lagerarbetare uppsagda.

– Vi har inte för avsikt att göra några ytterligare personalförändringar. Vi har en bas med egen personal. Därutöver tar vi in bemanningsföretag vid toppar. Som det ser ut just nu har ingen annan inriktning än att behålla vår personal, förklarar Per Öhagen.