Mellan 2,5 och 3 procent kommer LO-förbunden att kräva i vinterns avtalsrörelse. När avtalssekreteraren Per Bardh beskriver hur lönekraven ska tas fram blir också nivån tydlig.

Han bekräftar att fackens lönekrav i den kommande avtalsrörelsen kommer att ligga över Konjunkturinstitutets bedömning, men kanske inte i överkant av LO-ekonomernas förutsägelse.

Det betyder att arbetsgivarna kommer att möta lönekrav på 2,5 till 3,0 procent. Den exakta siffran anger inte Per Bardh. De konkreta lönekraven bestäms av LO:s styrelse den 2 november.

Men utifrån hans beskrivning av hur kravet ska tas fram går det att få fram ett intervall för vilka lönekrav LO-facken kommer att yrka i vinterns avtalsförhandlingar.

– Vi väger in vad olika bedömare säger. Till slut är det dock vi som förhandlare som bestämmer med tanke på vad som är rimligt att uppnå i förhandlingarna, säger han till LO-Tidningen.

Konjunkturinstitutet uppgav sin rapport inför avtalsrörelsen att ekonomin tål löneökningar på mellan 1,0 och 2,5 procent nästa år, medan LO-ekonomerna har kommit fram till att utrymmet är 2,5 till 3,5 procent.

– Vår roll som LO-ekonomer är att vi inför avtalsrörelser ofta tittar på hur det samhällsekonomiska utrymmet ser ut under de kommande åren. Vi anger varken någon tidsperiod eller några specifika år, som Konjunkturinstitutet gör. Sen är det förhandlarna som tar över och kommenterar löneutrymmet, säger LO:s chefekonom Lena Westerlund.

Per Bardh säger att för hans del LO-ekonomerna väger tyngst, men att det inte helt går att bortse från vad andra ekonomer kommer fram till.

Dessutom säger han att det kanske är LO-ekonomernas högre intervall, 3,0 till 3,5 procent, som gäller om något år. Men det är svårt att avgöra i dag.