Debatten om rotavdrag och Rut-avdrag kan bli hård på höstens S-kongress. Men varken rot eller Rut ger någon långsiktig skjuts åt ekonomin. Däremot har rotavdrag en klar effekt som kort sikt – vilket hushållsavdraget inte har.
 

 

I förra veckan återkom oppositionen med förslaget om ett utvidgat men tidsbegränsat rotavdrag.

Samtidigt vill partistyrelsen att S-kongressen om några veckor säger nej till avdrag för hushållsnära tjänster, det en del kallar Rut-avdrag.

Debatten blir lätt infekterad.

Avdrag för hushållsnära tjänster ses ibland som ett sätt för överklassen att skaffa sig billigt tjänstefolk. Och de som förespråkar bara rotavdrag får höra att de värderar manliga jobb högre än kvinnliga.

Nollsummespel
Från politiskt håll anser förespråkarna alltid att avdragen skapar jobb.

Men är det så?

Avdragen innebär att en del av statens skatteinkomster betalas tillbaka till medborgarna.

Svenskarna som kollektiv blir därmed varken rikare eller fattigare. Det handlar om en ren omfördelning, och de pengar som städning och bygg subventioneras med får kollektivet i stället betala i skatt.

Det som då händer är att folks köpval förändras. Fler köper städning och fler köper ommålning av huset när Rut och rot finns.

Mindre till annat
Det är därför som medlemmar i Fastighets, Kommunal och Byggnads rent personligen kan tjäna på avdragen genom att de försäkras fler jobb.

Men samtidigt får svenskarna som kollektiv mindre pengar över till annat. Svenskarna har ju inte blivit rikare genom avdragen.

De tjänster som inte omfattas av avdragen kommer därmed att gå miste om jobb eftersom folk klipper sig mer sällan, går på bio mer sällan, äter ute mer sällan – eller vad det nu kan vara som pengarna inte räcker till när de i stället styrt om utgifterna till det som subventioneras med avdrag.

De enda ”nya” reguljära jobb som på sikt syns i statistiken är en del svartjobb som görs vita när tjänsterna ändå är så billiga. Gott så, men det är osäkert hur mycket svartjobben påverkas. De är inte heller nya, de var bara dolda.

Energiinjektion
Under förutsättning att rotavdraget bara ges efter en konjunkturnedgång har det ändå en mycket klar effekt på ekonomin som inte Rut har. Ekonomin får då en energiinjektion om fler börjar konsumera som vanligt igen så att företagen kan börja sälja.

”Folk måste få en trygghetschock”, sa TCO:s dåvarande chefekonom Roland Spånt i efterdyningarna av 90-talskrisen. Efter åratal av kris och sänkta ersättningsnivåer hade många svårt att inse att krisen var över. Ekonomin haltade onödigt länge.

Ett rotavdrag får då människor att investera pengar som de sparat för ombyggnader eller installationer.

Men några undanlagda pengar för att efter krisen äntligen få städat hemma finns däremot inte.

Spridningseffekter
Rotavdrag får också stora spridningseffekter i ekonomin.

Renoverar du badrummet köper du samtidigt nya kranar och ett nytt duschdraperi, vilket är inköp som helt går utanför rotavdragen och som ger ekonomin en extra skjuts.

Spridningseffekter vid avdrag för hushållsnära tjänster är ytterst begränsade.

Rotavdraget är alltså bra efter en kris. Men när alla gjort de investeringar som de skjutit upp är avdraget återigen verkningslöst, lika verkningslöst för arbetstillfällen och ekonomin i stort som avdrag för hushållsnära tjänster alltid är.