Det var ingen engångsföreteelse när två chefer i Landskrona kommun lät bidragstagare utföra privata arbetsuppgifter. En internutredning visar att de privata uppdragen förekommit under årtionden.

Enligt utredningen har det vanligaste varit att kommunanställda fått beställningsjobb utförda på den kommunala syateljén. En av cheferna har till exempel fått ett lapptäcke sytt. Men även andra avdelningar har anlitats för privata uppdrag som till exempel trädgårdsarbete eller vindsröjning.

Ersättningen för utfört arbete har, enligt utredningen, kunnat vara "kaffebröd, frukt eller liknande".

Utredningen kommer fram till att det har handlat om intern "kultur" som skapats redan under 1980- och 1990-talet. Eftersom inga chefer har klargjort att det här sättet att utnyttja bidragstagares arbete var otillåtet, så kommer heller ingen att straffas.

Från TT