Motsättningarna har växt i frågan om ett nytt bemanningsavtal. Arbetsgivarna i Bemanningsföretagen säger nej till de ändringar i avtalet som LO fortfarande vill ha.

– Det är riktigt att arbetsgivarna borde kunna vänta sig mer av en motpart, men man måste se händelseutvecklingen, säger Håkan Löfgren, ansvarig för bemanningsavtalet hos LO.

– Men efter att vi hade gjort en preliminär överenskommelse kom Rimecdomen, som är bättre än skrivningarna i överenskommelsen, och det skulle vilken förening som helst ta fasta på. Det är klart att bemanningsföretagen förstår det, säger han.

Bakgrunden är att fack och arbetsgivare i våras slöt en preliminär överenskommelse om fem ändringar av bemanningsavtalet. Tanken var att ändringarna skulle träda i kraft den 1 oktober sedan alla LO-förbund godkänt överenskommelsen.

Hoppade av
Men i somras kom Arbetsdomstolen (AD) med sin Rimecdom, som ur facklig synvinkel är bättre än en av de fem ändringspunkterna.

LO hoppade därför för några veckor sedan av från den preliminära överenskommelsen och föreslog senare arbetsgivarna att parterna skulle skriva avtal på de fyra återstående ändringarna.

”LO skapar kaos”
Det är detta som Bemanningsföretagen nu säger nej till och anger tre skäl:

1. LO-förbunden har agerat olika och skapat kaos, bland annat har förbunden givit olika råd till sina klubbar utifrån den preliminära överenskommelsen.

2. Förslaget som LO till slut kom med var urvattnat.

3. Hela LO:s agerande har lett skada genom att kunder, bemanningsföretag och anställda inte vet vad som gäller just nu.

– AD-domen svarar bara på en smal och specifik sak. LO och förbunden borde väga hela konstruktionen med ett gemensamt avtal mot förändring i en detaljfråga. Alternativet kan vara att lägga ner och att alla har olika avtal, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen.

Speciellt preliminär
LO:s Håkan Löfgren säger att arbetsgivarna inte respekterat att överenskommelsen var preliminär och det var klart utsagt att det skulle bli definitiv först sedan alla LO-förbund godkänt den.

– Den var preliminär i en mycket speciell betydelse. Den var undertecknad och när vi hörde av oss fick vi veta att godkännandena var på gång. Om förhandlingarna vi för inte får någon betydelse så är det ingen idé att göra något överhuvudtaget, säger arbetsgivarnas Henrik Bäckström.

Håkan Löfgren tycker arbetsgivarna skulle ha sagt ja till de tre delar som LO fortfarande vill införa, eftersom det skulle ha gett regleringar som även företagen vill ha. Nu tror han parternas förtroende för varandra skadats.

– Kanske relationerna inte skadats, men de har påverkats. Nu vill vi få ett tecken på att LO vill fortsätta jobba med bemanningsavtalet och att det är idé att lägga tid och resurser på förhandlingar, säger Henrik Bäckström.

Slutresultatet blir att inget händer. Bemanningsavtalet ändras inte. Avtalet löper ut den sista april nästa år och då kommer parterna att förhandla på nytt.

Läs också: artikeln ”AD-dom bättre än avtal” 2009-09-28
Läs också: artikeln ”Nya förhandlingar för bemannare” 2009-10-08